Benedictine Monastery Packaging

Virág Németh
2019

Instagram
Behance
Email

Hungarian University of Fine Arts, Budapest
Graphic Design, Semester Project

I remember, it was my first semester project, when I have started the university at 2016. In this year, I would like to refresh this packaging design again. It had prepared for a Benedictine Monastery.

The concept is very simple: I would like to simplify the label as much as I can. I had chosen one symbol, which is very important for catholics. I had chosen the most simple symbol to use it for the label’s shape. My goal was that the label should have enough space for the information. The way the label embraces the jar, gives a very characteristic design for this packaging. The dissimilar symbols and colors represents the different tastes.

Consultant: Ágnes Rozmann
Words: Virág Németh
Photo: Péter Bognár

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
Tervezőgrafika szak, évközi projekt

Emlékszem, ez volt az első projektem, amikor elkezdtem az egyetemet 2016-ban. Ebben az évben szerettem volna ezt a projektet felfrissíteni. A lekvárcsomagolás alapkoncepcióját az adta, akiknek készült. A bakonybéli Mauriciusz kolostornak készített terv célja az volt, hogy a címkét végletekig redukáljam, úgy, hogy az információnak elég helye maradjon. Az egész címke keresztet formázva kettévágja az üveget, utalva a lekvárt készítő kolostorra. Egy olyan vallási szimbólumot választottam, amely alkalmazása után nem válik tolakodóvá, és finoman utalva könnyen felhasználható a címke formájához. A különböző színek és piktogramok egy-egy ízt reprezentálnak.

Konzulens: Rozmann Ágnes
Szöveg: Németh Virág
Fotós: Bognár Péter

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

Beautiful Spas in Budapest Book

Juliánna Bihari
2018

Email

Budapest Metropolitan University
Graphic Design, BA Graduation Project

The most beautiful spas in Budapest Pop-up Book In my diploma work, I display some of the most outstandingly beautiful spas of Budapest with refreshingly different forms and graphic designs. Throughout the design process, I focused more on the intricate details of these spas and individual uniqueness, rather than displaying them in the traditional way. I found it important to recreate the atmosphere associated with the different pools and to show the architectural styles and designs as well.

My work includes the vectorgraphic illustrations of the spas and historic buildings, the mock-ups, and the making of these pop-ups.The true-to-size illustrations found in the pop-up book were drawn rich in details. Rather than displaying these spas in a traditional way, the aim of this book is to display them in a playful form and to call attention to their architectural values by the graphical solutions of the highlighted details. A pop-up book is a unique way of promoting these spas, and is perfect as a gift or travel memorabilia.

Supervisor: Krisztián Gál
Photo: Dóra Kupcsik
Words: Juliánna Buhari

Budapesti Metropolitan Egyetem
Tervezőgrafika, BA diploma projekt

Diplomamunkám Budapest néhány kiemelkedően szép gyógyfürdőjét mutatja be újszerű formában, grafikai megközelítésben. A pop-up könyvben a tervezés során nem törekedtem a teljességre, hanem a fürdők legjellegzetesebb és számomra legesztétikusabb, leg izgalmasabb részeit választottam ki. Fontos volt számomra a medencék hangulatának megjelenítése és az építészeti elemek stílusának, formavilágának bemutatása.

Munkám magába foglalja a fürdők és a történelmi épületek vektorgrafikus illusztrációját, valamint a makettek, pop-up-ok készítését is. A benne található méretarányos illusztrációkat a lehető legrészletgazdagabban rajzoltam meg. A könyv célja, hogy nem hagyományos fotóillusztrációkkal, hanem játékos formában, a kiemelt részletek grafikai megoldásaival hívjam fel a figyelmet ezeknek a példaszerűen felújított és modernizált épületegyütteseknek az építészeti értékeire. A pop-up könyv exkluzív módja a gyógyfürdők népszerűsítésének, alkalmas különleges ajándéktárgynak vagy utazási emléknek.

Témavezető: Gál Krisztián
Fotó: Kupcsik Dóra
Szöveg: Bihari Juliánna

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

Kana Steps Board Game

Dorottya Bodnár
2018

Instagram
Behance
Email

Visual Arts Institute, Eger, Hungary
Graphic Design, MA Semester Project

The point of this game is to learn and practice the Japanese writing symbols in an entertaining way with others. The players can decide how many cards will they use during the game. The more symbols a player masters, the more cards he or she can play with. Besides, the board game can be expended with additional card decks - Katakana and Kanji as well.

The rule is simple: roll the dice, move forward and draw the card that on which’s symbol you’ve stepped on. If the player cannot complete the tasks from the drawn card, he has to go back a couple of units.

Photos: Dorottya Bodnár
Words: Dorottya Bodnár

Vizuális Művészeti Intézet, Eger
Tervezőgrafika szak, MA évközi projekt

A játék lényege a japán írásjelek tanulása és gyakorlása, egy szórakoztató csoportos módon. A játékosok eldönthetik hány kártyát használnak fel a játék során. Minél több jelet sajátítanak el, annál több kártyával tudnak játszani. E mellett a pálya bármikor bővíthető új kártyapaklikkal - Katakana és akár Kanji kártyákkal is.

A szabály egyszerű: dobni kell a dobókockával, majd lépni és felhúzni az kártyát aminek a grafikáját a léptünk. Ha a játékos nem tudja elvégezni a kártyán lévő feladatot vissza kell lépjen néhány mezőt.

Fotó: Bodnár Dorottya
Szöveg: Bodnár Dorottya

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

World Days Calendar

Gábor Kozma
2018

Instagram
Behance
Email

Visual Arts Institute, Eger, Hungary
Graphic Design, BA Graduation Project

My diploma work is a design calendar that illustrates the World Days as a printed and online diary. World Days are announced by intenational organizations, they recurrevery year and attract people's attention to the importance of certain cases. The task of my project is also to raise awareness to these cases.

99348.gif

The project is primarily used for entertainment, so the illustrations are caricature-like and humorous, and the characters are nice. I wished to make this object interesting by insinuating enduring experiences to everyday routine. By scrolling through the diary, we can find out exactly what World Days are coming up; for each week I highlight a different day as an illustration, so altogether I have 52 drawings in it.

I have designed the calendar pages for single-page illustrations so that there is enough space to write events and notes, fulfilling the note function as well. Due to its practical size, the calendar does not take up much space in the bag, we can carry it anywhere.

Consultant: Balázs Faa
Photos: Gábor Kozma
Words: Gábor Kozma

Vizuális Művészeti Intézet, Eger
Tervezőgrafika szak, BA diploma projekt

Diplomamunkám egy olyan design naptár, amely illusztrálva mutatja be a világnapokat nyomtatott és online határidőnapló formájában. A világnapokat nemzetközi szerveztek hirdetik meg, évenként ismétlődnek, és valaminek a fontosságára hívják fel az emberek figyelmét. A projektem is a figyelemfelhívás feladatát látja el. Elsősorban a szórakozást szolgálja, ezért az illusztrációk karikatúraszerűek, humorosak, karakterei kedvesek.

Szerettem volna ezt a tárgyat érdekessé tenni, a mindennapos használatba élményszerűséget csempészni. A naplót lapozva megtudhatjuk, hogy éppen milyen világnapok következnek; minden héthez más és más napot emelek ki illusztrációként, így összesen 52 rajz kapott benne helyet.

Az egyoldalas illusztrációkhoz tartozó naptároldalakat úgy terveztem meg, hogy legyen elég hely események és megjegyzések írására, a jegyzetfunkciót is betöltve. Praktikus méretének köszönhetően nem foglal sok helyet a táskában, bárhová magunkkal vihetjük.

Konzulens: Faa Balázs
Fotó: Kozma Gábor
Szöveg: Kozma Gábor

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

Fanomenon Comics

Barbara Katona
2018

Instagram
Behance
Email

Visual Arts Institute, Eger, Hungary
Graphic Design, BA Graduation Project

Fandom is a subculture that can fully be experienced only by those who really participate in it. I made a comic book that shows the everyday lives of crazy fans. Polarised but true stories are depicted – I can hold a kind of mirror for fanatical people in this way. I would like to present the negative effects of excessive fandom and help those concerned to notice in time their destructive dependence, or example, the abuse of their own bodies, their antisocial life, excessive spending, etc.

I would like to provide underlying content flavoured with humour in a medium that they also like to read. My goal is to create a critical attitude allowing the fanatics to be able to see themselves and their position from the outside. The protagonist of the comics is Trix, who gets involved in strange situations because of her excessive enthusiasm. She represents the fanatics. She has a cat, Dizz, who is also an important character in the stories.

Consultant: Gábor Csongor Szigeti
Photos: Gábor Csongor Szigeti, Barbara Katona, Dominika Katona
Model: Dominika Katona
Words: Zsófia Nagy
Thanks to: Angéla Kiss, Zoltán Zeman, Balázs Faa, Benedek Gulyás, András Katona

Vizuális Művészeti Intézet, Eger
Tervezőgrafika szak, BA diploma projekt

A rajongói réteg egy olyan szubkultúra, amelyről igazán csak az tud, aki átélte. Egy olyan képregényt készítettem, amely bemutatja az őrült rajongók hétköznapjait. Sarkított, de valós történeteket ábrázolok – ezzel egyfajta tükröt tartok a fanatikus emberek elé. A túlzott rajongás negatív hatásait szeretném bemutatni, és ezzel segíteni az érintetteknek abban, hogy időben vegyék észre destruktív függőségüket. Például saját testük bántalmazását, az antiszociális életet, a túlzott pénzköltést stb. Humorral fűszerezett mögöttes tartalmakat szeretnék csempészni egy olyan médiumba, amelyet ők is szívesen olvasnak.

A kritikai attitűd kialakítása a célom, melynek révén a fanatikusok képessé válhatnak arra, hogy kívülről lássák magukat és helyzetüket. A képregény főhőse Trix, aki különböző furcsa szituációkba keveredik túlzott rajongása miatt. Ő reprezentálja a fanatikus réteget. Van egy macskája, Dizz, aki ugyancsak fontos szereplője a történeteknek.

Konzulens: Szigeti Gábor Csongor
Fotó: Szigeti Gábor Csongor, Katona Barbara, Katona Dominika
Model: Katona Dominika
Szöveg: Katona Barbara
Külön köszönet: Kiss Angéla, Zeman Zoltán, Faa Balázs, Gulyás Benedek, Katona András

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

Zsuga Playing Cards Redesign

Zsófia Nagy
2018

Instagram
Behance
Email

Visual Arts Institute, Eger, Hungary
Graphic Design, MA Semester Project

Zsuga is a high quality, redesign 32-card Hungarian card. It has been released in several editions. Single color and 4 color forms. Hand-drawn characters and patterns decorate the cards, which are 16-character and 16-numbered cards. I was thinking about the traditional spring, summer, autumn and winter, which is the best in colors.

The characters became animals instead of people, making the compositions more exciting. As you will see the lower fishes of some fish species, the top bears, the king monkeys, and finally the aces belong to the majestic big cats. My goal was, among other things, to popularize the Hungarian card again, and of course I did not plan a card so it was a great challenge for me.

Consultant: Gábor Csongor Szigeti
Photos: Zsófia Nagy
Words: Zsófia Nagy

Vizuális Művészeti Intézet, Eger
Tervezőgrafika szak, évközi projekt

A Zsuga egy magas színvonalú és kivitelezésű 32 lapos magyar kártya redesign. Több kiadásban is elkészült, egyszínes és 4 színes formában. Saját kezűleg rajzolt karakterek és minták díszítik a lapokat amelyek 16 db karakteres és 16 db számozott kártyát jelentenek. A hagyományos tavasz, nyár, ősz és tél témában gondolkodtam, ami a színekben köszön leginkább vissza.

A karakterek emberek helyett állatok lettek izgalmasabbá téve a kompozíciókat. mint majd látni fogják az alsók egyes halfajtákat mintáznak, a felsők medvéket, a király majmokat és végül az ászok a fenséges nagymacskák fajába tartoznak. Célom az volt többek között hogy újra népszerűsítsem a magyar kártyát, és persze még nem terveztem kártyát így remek kihívás is volt számomra.

Konzulens: Szigeti Gábor Csongor
Fotó: Nagy Zsófia
Szöveg: Nagy Zsófia

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

Kinder Packaging Concept

Veronika Végh
2018

Instagram
Behance
Email

Hungarian University of Fine Arts, Budapest
Graphic Design, Semester Project

The package of Kinder chocolate, which remains unchanged for many years is well known to everybody. It is easy to remember the boy with the blue sweater on the cover. However, I think there are many more opportunities concerning the design of this package.

15_variatons.gif

Driven by this thought, I have designed a new edition from a different view. My aim was to create a colourful and more friendly design for children, which inspires them to play and create. There are four monster faces on the boxes, their teeth represented by the chocolate bars. By changing the bars, different type of grimaces can be achieved, thus inciting children to play with them.

Supervisor: Attila Auth
Words: Veronika Végh
Photo: Veronika Végh

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
Tervezőgrafika szak, évközi projekt

A mindenki által jól ismert Kinder csomagolás külalakja szinte változatlan évek óta, bárki könnyedén felidézi a kék pulóveres kisfiú arcát a dobozról. Azonban sok lehetőség rejlik még a csomagolás megjelenésén, ezért kapva az alkalmon terveztem egy új változatot, más megközelítésből. Célom egy színesebb, gyerekekhez közelebb álló karaktervilág felépítése volt, amely egyben játékra is készteti őket.

A csomagolásokon négy szörnynek az arca jelenik meg, melyeknek fogait maguk a csoki szeletek alkotják. A csokik variálásával újabb és újabb grimaszok rakhatóak ki az arcokon, ezzel beindítva a gyermekek fantáziáját és a játék iránti kedvüket.

Témavezető: Auth Attila
Szöveg: Végh Veronika
Fotó: Végh Veronika

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

ChocoGraph

Barbara Katona
2018

Instagram
Behance
Email

Visual Arts Institute, Eger, Hungary
Graphic Design, MA Semester Project

ChocoGraph is a chocolate series that contains the history of graphic design from the 1900s, Bauhaus. The brand can be useful for those who prefer learning the history of graphic design in a more playful way. All the pieces are in square format and has two or more collectible cards. One card shows the 2-coloured illustration, and the other one is the replica of the original artwork. In the back you can see a brief description of the era and the styles. We can see a timeline of graphic design if we put these chocolates together. In the sides you can see the era's name, the artist name, and the date. Design universities can also distribute these chocolates for the upcoming students to learn something useful.

Based on my experience a lot of designer student don't want to learn these dry historical texts. That's why I did a sweet chocolate packaging for it. You can eat a piece of white or dark chocolate while you are reading some information.

There are 10 packages and 1 premium package that can be a gift for your best friend. The premium one contains all of the 10 pieces, so it's a perfect gift for a birthday or even for Christmas.

Consultant: Gábor Csongor Szigeti
Photos: Gábor Csongor Szigeti, Barbara Katona
Words: Barbara Katona
Printed: DigitalPress

Vizuális Művészeti Intézet, Eger
Tervezőgrafika szak, évközi projekt

A ChocoGraph egy csokoládé-széria, amely a grafika történetét foglalja össze egészen az 1900-as évektől, a Bauhaustól kezdve. A márka hasznos lehet azok számára, akik a grafika történetét szívesebben tanulják meg játékosabb formában. Minden csokoládé négyzetes formájú, és tartozik hozzájuk két- két gyűjthető kártya is. Az egyik kártyán egy- az alkotó munkájáról készült illusztráció; a másikon az eredeti alkotás replikája látható.

Minden kártya hátoldalán rövid leírás van az adott korszakról, és az akkori stílusokról. Ha egymás mellé tesszük ezeket a csokikat, láthatjuk a grafika történetének idővonalát. Ez a csomagolások oldalán jelenik meg, és ha forgatjuk őket akkor láthatóvá válik az alkotó neve, a korszak neve, vagy az évszáma. Design egyetemek például nyílt napokon is osztogathatják ezeket a csokikat az érdeklődő hallgatók számára.

Konzulens: Szigeti Gábor Csongor
Fotó: Szigeti Gábor Csongor, Katona Barbara
Szöveg: Katona Barbara
Nyomtatás: DigitalPress

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

Michlberger Pálinka Identity

Kristóf Balla
2018

Instagram
Behance
Email

Hungarian University of Fine Arts, Budapest
Graphic Design, Semester Project

Palinka might be one of the the most famous Hungarian specialities, which is a traditional type of distilled fruit brandy. The Michlberger manufacture in Piliscsév is a family venture, where multiple generations work together to distil the fruits of the Pilis valley into bottles. This distillery only produces small batches, from 100% Hungarian fruit, making it unique and original.

This quality is further supported by the graphic design elements. The re-design is supporting not only the revival of the brand and the reflection of the product's quality, but also lifting the brand to a premium yet affordable level. The result is a unique, interesting, and elegant design. The Michlberger brand's core is a functional system, which is easy to recognize, and also possible to develop and expand further in the future.

The brand's uniquely designed logotype reflects the rhythm of organic shapes, and features rules of classic typography. The stamp-like emblem brings together the crest of Piliscsév with traditional Hungarian folk motives. The negative space shows the traditional tulip-shaped palinka glass. Another unique element in the graphic is the punched production date and serial number, which suggests a hand-made and limited edition product. The label follows a classic structure, bringing the consumer's attention to the most relevant product information, using cleantypographic elements. The colours of the materials complement each other, bringing both a clean and elegant appearance, and a connection to nature.

Graphic design: Kristóf Balla
Consultant: Ágnes Rozmann
Words: Kristóf Balla
Photo: Kristóf Balla

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
Tervezőgrafika szak, évközi projekt

Talán leghíresebb hungarikum, a pálinka amely erjesztett gyümölcsök lepárlásával készülő gyümölcspárlatok egy hagyományos fajtája. A piliscsévi Michlberger műhely egy családi vállalkozás Magyarországon, ahol több generáció dolgozik együtt azért, hogy a Pilis lankáin termett gyümölcsöket üvegekbe párolják. Ebből a főzdéből csak kisüsti párlatok kerülnek ki, melyek 100%-os magyar gyümölcsökből készülnek, ettől lesznek egyediek és utánozhatatlanok, amely tulajdonságokat a grafika is erősít.

Az újratervezés célja nemcsak a márka újjáélesztése és a termék minőségének tükrözése volt, hanem a pálinka elérhető de mégis prémium élmény szintre emelése is. Így alakult ki egy egyedülállóan érdekes és elegáns dizájn. A Michlberger brand tervezésének lényege egy olyan funkcionális rendszer, amit a könnyű megkülönböztethetőséggel a későbbiekben tovább lehet fejleszteni és kiegészíteni.

A márka egyedi készítésű logotípiája tükrözi az organikus formák ritmusosságát és a klasszikus tipográfia szabályait, a pecsét szerű emblémája pedig Piliscsév címerének formavilágát vegyíti össze a jellegzetes magyar motívum rendszerrel.

A negatív térben pedig a tradícionális tulipános pálinka pohár formája jelenik meg. Különlegessége a grafikának a lyukasztott készítési dátum és sorozatszám, ez egyszerre sugallja, egy kézműves és limitált kiadású termékről van szó. A címke a klasszikus szerkezetet követi, a fogyasztó figyelmét elsősorban a termék főbb információira helyezi, tiszta tipográfiai elemeket használva. Az anyag színei kiegészítik egymást, egyszerre közvetíti az elegáns letisztultságot, és a természethez való kötődést.

Grafika: Balla Kristóf
Konzulens: Rozmann Ágnes
Szöveg: Balla Kristóf
Fotó: Balla Kristóf

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

Kiskőrös 300 jubileumi arculati koncepció - Kiss Beatrix

Kiss Beatrix
2017

Email

2018-ban ünnepli 300. születésnapját Kiskőrös. A jeles évforduló alkalmából a város emlékévet rendez, melyhez logópályázatot hirdetett. A pályázatra bárki jelentkezhetett, egyénileg vagy csoportosan. Elvárás: a logón jelenjen meg valamilyen formában a városalapító Wattay család címere és a 300-as szám. A győztes pályamű az emlékév összes rendezvényének és kiadványának kötelező arculati eleme lesz. A pályázatra 84 alkotás érkezett, ebből az emlékbizottság választotta ki az első, a megosztott második és a harmadik helyezettet, akik 100.000, 50.000 és 30.000 Ft pénzjutalomban részesültek.

Az emlékévhez és a tervezőgrafikus szakmához méltatlannak tartott, rendkívül alacsony színvonalú pályázati eredmények láttán a Hellodesign kérte a pályáztatót, hogy a nyíltság, az átláthatóság és a korrektség jegyében - valamint a pályázók és a publikum megnyugtatása érdekében - mutassa be a közönségnek a többi beérkezett pályamunkát is.

Mivel erre a kérésre az egyedüli reakció a kérésünk és minden egyéb (döntően kritikus) megjegyzés törlése volt, ezért felhívást tettünk közzé az alkotók számára pályamunkáik hozzánk történő beküldésére, kiválasztás utáni bemutatás és közönségszavazásra bocsájtás céljából.

A hozzánk beérkezett alkotások közül hat került előválogatásra. Ebből a hatból Kiss Beatrix pályamunkája az, amit mi a városnak ajánlanánk, mert kortárs, de a klasszikus ízlésvilágba is adaptálható módon definiálta újra az igényelt elemeket és hozott létre egy érthető, jól használható és elegáns megjelenést, kiváló logóval, szép és jól működő színekkel, remek tipográfiával.

Amit a közösségünk javasolna a városnak: 

Végh Veronika pályamunkája

Végh Veronika pályamunkája

Amit mi választanánk magunknak:

Az Explicit Studio pályamunkája

Az Explicit Studio pályamunkája

Gratulálunk nektek és a másik három pályamű alkotójának, Kolonusz Jánosnak, Nizák Júliának és Szabó Flórának!

Kolonusz János pályamunkája

Nizák Júlia pályamunkája

Szabó Flóra pályamunkája

 

Köszönjük, hogy ilyen tehetségesek vagytok!
Szép volt, csak így tovább!


 

Az akciónkkal egyedüli célunk, hogy kiálljunk a magyar grafikus szakma színvonala mellett, megmutatva azt, hogy bár nem minden esetben - konkrétan ebben az esetben sem - a jó ízlést és szakmaiságot képviselő alkotások és alkotók nyerik el a nekik járó megbecsülést, azért ettől függetlenül itt vannak, léteznek, és számíthatunk rájuk.