Horizontal Space Concept

Erzsébet Zimmerer
2015
Hungary

Email
Issuu
Web

MOME, Architecture, MA Graduation Project

Danube is a huge value of Budapest. Despite its great endowments we are not able to access, there isn't any facilities for this. In urban development concepts and proposals of Budapest - such us the diversion of vehicles from the quay - the requirement of the Danube "taking possession" arises.

My plan consists of several floating elements, which may be docked seasonally in different parts of the city - thus giving opportunity to use different river shorelines every year, except the winter months. These playful landscape scale forms create not ordinary floating public spaces. The modular components can be applied in several ways.

The plan is a response to the present situation, but can stay together with the future large-scale urban design concepts as well. The shapes of the object inspired by the shortcomings of the Danube bank. As a landscape intervention it can be adequate in several places, even if it is an urban or natural environment.

Supervisor/Consultant: Zsófia Csomay, Ádám Czapek
Graphics: Márton Lente

___

MOME, Építőművész szak, MA diploma projekt

A fővárosban mindenkori vágy a Dunához, mint természeti közeghez való közelkerülés, amelyre azonban jelenleg nincsen kiépített lehetőség. Budapest városfejlesztési koncepcióiban és javaslataiban - mint például az autók elterelése a rakpartról - felmerül a Duna-part “birtokbavételének” igénye.

 A tervem több elemből álló úszómű, amely szezonálisan kiköthető a város különböző pontjain - ezzel lehetőséget adva arra, hogy évről-évre a téli hónapokat kivéve, más és más partszakaszról használhassák. Tájléptékű formakezelésével játékos, Budapesten nem hétköznapi úszó közteret alakít ki. Modulárisan sorolható elemei többféleképpen is kirakhatóak. A terv jelen helyzetre adott válasz, amely azonban a nagyszabású városépítészeti elgondolások esetleges megvalósulása után is működőképes marad.

A fővárosi Duna-part hiányosságai ihlették meg a tervem formakezelését. Tájépítészeti beavatkozásként több helyen, akár városi, akár természeti környezetben is megállhatják a helyüket.

Témavezető/konzulens: Csomay Zsófia, Czapek Ádám
Grafika: Lente Márton

___

Program Partners
Design Workshop
Kreatív Magazin
Gestalten
Skillshare

 

Digital Showroom

Arnold Tóth
2015
Hungary

Tumblr
Email
Web

PTE, Architecture, MA Graduation Project

The innovative showroom is designed to combine the advantages of the real and the digital world, fully integrating them and providing space to conduct retail sales, audience-oriented brand surfaces and idea exchanges, presentations and exhibitions. Through the local cultural and social engagement the cultural spot is working as a community space and it’s located in Budapest’s historical starting point to importance of religious, cultural and retail life. The planned development reflects on defining Inner-Elizabeth City unique variety of off-line streets, the Oriental magic of the synagogues, the maze of through buildings. Development flanked by inner city and retail zone known as Madách promenade can be interpreted as the extension building of the public space that connects the physical area with the virtual reality.

Supervisor/Consultant: Dr. Ákos Hutter

___

PTE, Építészmérnök szak, MA diploma projekt

Az újragondolt bemutatótér célja, hogy kombinálja a valós és a digitális világ előnyeit, teljes mértékben integrálja őket, teret biztosítson kiskereskedelmi forgalom lebonyolítására, célközönség orientált brand felületnek, valamint eszmecseréknek, bemutatóknak és kiállításoknak. A helyi kulturális és társadalmi szerepvállalása révén közösségi színtérként működő kulturpont fejlesztése Budapest vallási, kulturális és kiskereskedelmi élet fontos történelmi kiindulópontjára mutat. A tervezett beépítés reflektál Belső-Erzsébetváros egyediségét meghatározó változatos, törtvonalú utcákra, a zsinagógák keleties varázsára, az átjáró házak szövevényére. A Madách-sétányként kialakult belvárosi, kiskereskedelmi egységek által közrefogott zónába tervezett épület a közterület kibővítéseként értelmezhető, mely összekapcsolja a fizikai teret a virtuális valósággal.

Témavezető/konzulens: Dr. Hutter Ákos

___

Program Partners
Design Workshop
Kreatív Magazin
Gestalten
Skillshare

 
 

ESA Museum Concept

Dániel Szemerey
2015
Hungary

Facebook
Email

BME, Építészmérnök szak, MSc diploma projekt

Magyarország 2015. február 27-én hivatalosan tagja lett az Európai Űrügynökségnek. A diplomám célja az ezzel járó lehetőségek feltárása és építészeti következményeinek a megtervezése.

Az ESA-ba való belépésünk lehetővé teszi, hogy a nagy európai űrkutatási cégek (OHB, Airbus, Thales Alenia) Magyarországon is alapíthassanak gyárat, hiszen az ESA pályázati rendszer regionálisan szűri a pályázókat. Politikailag pedig az egyre nagyobb számú kelet európai ország belépése és így azok képviseletének a szükségessége sürgeti a támogatást.

A diplomám programja tehát a privát szektor felől egy űrkutatási központ kijelölése és beépítésének megtervezése, a nemzetközi politikai oldalról pedig ennek az űrkutatási központnak a megtámogatása egy ESA Múzeummal.

A múzeum koncepciójának legfőbb lényege a tudomány és technológia reprezentációja formai transzformáció nélkül, hiszen a futurisztikus forma gyorsan elavul és a transzformáció pedig a reprezentálni kívánt eszmét torzítja. A ház ezért arra törekszik, hogy a kiállított tárgyak önmagukért álljanak. Egy megemelt, külső tartószerkezetről beakasztott transzparens hasáb a múzeum, melyben a tárgyak és a rámparendszer szintén fel vannak akasztva, illetve mely alatt át lehet sétálni és autózni, így minden oldalról megcsodálhatóak a tárgyak.

Témavezető: Jancsó Miklós DLA

___

Program Partners
Design Workshop
Kreatív Magazin
Gestalten
Skillshare

 
 

110011 Society-Integrated Supercomputer

Márton Pintér
2015
Hungary

Facebook
Email
Web

MOME, Architecture, MA Graduation Project

Statement: Design turns algorythms into gadgets.

110011 is a society-integrated supercomputer. Supervisor, of which resources are available for university students. A machine, where communicating beneficent algorithms within anti-design blocks all around the city are made. This is an idealized interaction between humans and machines. Architecture is simply a visual manifestation of this collaboration. The extraneous item is an ecological camouflage as well. Check out the issuu link below for further details.

Supervisor/Consultant: András Göde, Ippolito Pestellini Laparelli
Model Photo: Dávid Hornok

___

MOME, Építőművész szak, MA diploma projekt

Álláspont: A design kacattá változtatja az algoritmusokat.

A 110011 kreatív társadalomba integrálódó autonóm szuperszámítógép. Szupervizor, melynek erőforrásai egyetemisták számára szabadon elérhetők. Gép, ahol meghatározott anti-design sztenderdek keretein belül születnek egymással is hasznos információt közlő, városban elszórt jótékony algoritmusok. Ez egy idealizált együttműködés emberek és gépek között. Az építészet csupán e kollaboráció téri manifesztálódása. A Dunában ülő idegentest ökológiai szerepet is betöltő kamuflázs. További információ az alábbi issuu linken érhető el.

Témavezető/konzulens: Göde András, Ippolito Pestellini Laparelli
Makettfotó: Hornok Dávid

___

Program Partners
Design Workshop
Kreatív Magazin
Gestalten
Skillshare

 
 

Orion's Awakening

Attila István Pataki
2015
Hungary

Linkedin
Behance
Web
 

 

MOME, Architecture, MA Graduation Project

My Final Project's location is situated on a deserted riverside at "Népsziget" - a peninsula that used to be an island on the Danube in Budapest. Eversince the 20th century the island served recreational purposes in the city's life. The plot was first owned by the Hungarian Scouts and later by the nearby radio and television factory, Orion and was used as corporate resorts. Around the regime change of 1990 the place was famous for its camping grounds. The site is currently owned by the Disaster Relief DG.

The whole peninsula is a flood-prone area. Due to its desolation nature gradually reconquers the area and a new equilibrium occurs. The plan aims to reallocate the proportions between the natural balance and the constructed man-made environment. The site is redeveloped demolishing and reusing the existing building stock while creating environmentally connected spaces in the liberated areas.

The reallocated functions are deducted from the conclusions of my thesis. The interaction with nature and outing of the accustom comfort level the all help the active recreation.

Supervisor: András Göde
Consultant: Marcell Benson

____

MOME, Építőművész szak, MA diploma projekt

Diplomamunkám tervezési helyszíne a Népszigeten található elhagyatott telek. A terület a XX. századtól rekreációs célokat töltött be: kezdetben a Cserkész Szövetség tulajdonában volt, majd a közeli Orion rádió- és televízió gyár (Egyesült Izzó) vállalati üdülőjeként szolgált. A rendszerváltás körül a telep kempingként igen népszerű lett. A terület jelenleg a Katasztrófavédelem tulajdonában van.

A félsziget egésze árvízveszélyes terület. Elhagyatottságából adódóan a természet lassacskán visszahódítja és így egy új egyensúlyi rendszer áll elő. A terv keresi a választ ezen újraosztott egyensúlyban a természetes – illetve az ember által épített környezet arányára. A helyszín épületállományának újrafelhasználásával illetve bontással felszabadított területen új, a környezettel kapcsolatot teremtő téri szituációk kerülnek kialakításra.

A funkciók kidolgozása a szakdolgozatból leszűrt tanulságokat használta fel. Az aktív rekreációt segíti a területen újraosztott funkciók élményszerűsége, a környezettel való interakció és a megszokott komfortszintből való ki-rándulás.

Témavezető: Göde András
Konzulens: Benson Marcell

___

Program Partners
Design Workshop
Kreatív Magazin
Gestalten
Skillshare

 
 

Glass Art Workshop Building

Anita Krizsán
2015
Hungary

Behance
Email

NYME, Architecture, MA Graduation Project

The rehabilitation of the glass gallery in Pannonhalma. My aim was to create an artist colony, which, through its material utilization and firm geometrical mes sage triggers communication between the environment, the building and the people while researching the opportunities in using glass.

Supervisor/Consultant: Zoltán Fekete PHD

___

NYME, Építőművészet szak, MA diploma projekt

"A történések, élmények, tapasztalatok fényét kell átbocsátani önmagunkon. Csak azt engedjük át, amit megmutatni kívánunk, amit átengedünk, legyen nemes és tiszta. Arra kell törekedni, hogy a lehető legjobb fényvezetők legyünk." (Hefter László, Szín-vallás)

A pannonhalmi üveggaléria rehabilitációja. Célom egy olyan művésztelep létrehozása Pannonhalmán, mely anyaghasználatával és határozott geometriai megfogalmazásával párbeszédet indít el a környezet, az épület és az emberek között, miközben kutatja az üveg felhasználási lehetőségeit.

Témavezető/konzulens: Fekete Zoltán PHD

___

Program Partners
Design Workshop
Kreatív Magazin
Gestalten
Skillshare

 
 

Birdwatching Shelter

Nóra Keresztes
2015
Hungary

Facebook
Email

PTE, Architecture, MA Graduation Project

 I chose photo shoot as the topic of my dissertation. It played a key role in the selection of the scene that the area should grant natural habitat for a large amount of birds. This is how I decided on Otto Herman lake and its surroundings. I was considering two functions: a birdwatching construction where the photo shoot would take place and a shelter that would offer physical and spiritual refuge for the photographers.

Because of these two functions the scene itself required that the two buildings should be separated from each other. I placed the birdwatching in the reeds and the shelter a bit above on a walking path in the mountain. I stringed the two buildings on the same axis. The style, the use of material and the structure are all similar to one another.

To create the mass I used a cube as a base that I placed on the walking path as a gate. Next, I put two other cubes there. This would function as the observation point. At this place the works of the photographer would demonstrate the beauty of the landscape and the fauna. The third step was the placement of the two shelters and the establishment of the observation points in the temporary fields. This would offer an opportunity for relaxation for the excursionists coming to this place. I included the mass into a module system and I set the first cube as a base module. Sequencing this cube the construction unit was established. With the pure form I intended to achieve that the building would not be ostentatious. The reason for setting the mass on its feet was to promote a better view and to reduce the loading of the environment.

Supervisor/Consultant: Gábor Veres DLA

___

PTE, Építészmérnök szak, MA diploma projekt

Diplomám témájául a fotózást választottam. A helyszín kiválasztásában fontos szerepet játszott, hogy az adott terület számos madár élőhelyét biztosítsa. Így esett a választásom a Herman Ottó-tó és környékére. Két funkció kialakításában gondolkoztam, egy madármegfigyelőben ahol a fotózás zajlana, valamint egy menedékházban, ami fizikai, lelki menedéket nyújtana a fotósok számára. A két funkció és a helyszín is megkívánta, hogy a két épület külön álljon egymástól, A madár lest a nádasba, a menedékházat feljebb a hegyen egy turistaösvényre helyeztem el. Hasonló a formavilág, anyaghasználat, és a szerkezeti kialakítás is.

Tömegalakításnál egy kockából indultam ki, amit turistaösvényre helyeztem el, kapuként. Második lépésben további két kockát helyeztem el. Itt kapna helyet a kiállítótér. Itt a fotósok munkái mutatják be a táj szépségét és állatvilágát. Harmadik lépésben két menedékház elhelyezése következett, valamint az átmeneti terekben a kilátók kialakítása. Ez az erre járó kirándulók számára egy pihenési pontot biztosít. A tömeget egy modulrendszerbe foglaltam és ehhez a kiinduló kockát vettem alapmodulnak, melynek egymás mellé való sorolásával alakult az épületegyüttes. A lamella függőleges kiosztása szimbolizálja a nád függőleges, természetes struktúráját, így még jobban beleolvad a környezetébe.

Témavezető/konzulens: Veres Gábor DLA

___

Program Partners
Design Workshop
Kreatív Magazin
Gestalten
Skillshare

 
 

Castle Salgó

Norbert Juhász
2015
Hungary

Facebook
Email
Web

BME, Architecture, MSc Graduation Project

My diploma is not a castle reconstruction or monument renovation, more like a search for the deeper meaning and redefining of the term 'castle'. The essential of my project is based on the recognition that the castle reveals itself in a completely different interpretation for the man of today as it did in the past. This difference brings attention to the more vital reasons of building: the relationship between man and nature where architecture is the language, our reaction to the environment. In the past, the castle was built for escalating survival chances: built on a higher ground with good defensibility, from local materials and the focus was on the function instead of aesthetics. It was created in the most logic, honest manner.

Today, it lost its original function but the appearance of tourism and how we handle our built heritage transformed it: it became a source of experience. This source is based on the castle itself, which could be a symbol of human creativity: how men was capable of creating a home on the petrified lava of a volcano. The other base is our awe to the nature, emphasized by the panorama and the basalt-pillars of the peak. So the reason for building the castle further is escalating the experience so the visitor could live the time (extended by new functions) spent here as a path, which unfolds on the highest peak as a catharsis. My architectural answer tries to express this in the most honest, harmonic way, but in a fresh and progressive manner.

Supervisor/Consultant: Miklós Jancsó

___

BME, Építészmérnök szak, MSc diploma projekt

Mi a vár?

Salgó vára számomra többet jelent, mint egy régi, romjaiban megmaradt műemléket. Ugyanolyan fontos az a több millió éve lezajló dráma, ami itt történt a vulkáni működés részeként, mint az, hogy ezt az évezredek alatt megmaradt magaslatot az ember felhasználta - a saját szolgálatába állította a vulkán erejét, legalábbis annak eredményét. Így értelmezve, Salgó vára több egy egyszerű középkori várromnál, sokkal inkább arról szól, hogyan képes az ember egy ennyire különleges, óriási erejű működés produktumát humanizálni. Így a vár, mint erősség, mint katonai létesítmény háttérbe szorul, redukálódik a lényegre: a természet és az ember kapcsolatára.

Miért építésük tovább?

Múltidézés, egyfajta szentimentalizmus kapcsolódik a várakhoz, tisztelgés őseink és maga az emberiség előtt. Identitásunk megerősítésében játszik szerepet, látjuk, hogy ezt mind építettük, van helyünk, létjogosultságunk a Földön. A világ megváltozott valamikor a 18.-19. században: régi romjaink, a világ magas csúcsai, természeti képződményei új olvasatban tűntek fel: élményforrássá alakultak. Ily módon az élmény fokozása lett az építés célja.

Témavezető/konzulens: Jancsó Miklós

___

Program Partners
Design Workshop
Kreatív Magazin
Gestalten
Skillshare

 
 

Hungarian Embassy in Tokyo

Sándor Gábor Jani
2015
Hungary

Linkedin
Email

DE, Építészmérnök szak, BSc diploma projekt

A Magyar Nagykövetség épületének problémájával, tokiói szakmai gyakorlatom alatt találkoztam. Szerettem volna olyan házat tervezni, ami nem csupán diplomáciai igényeket elégít ki, de a magyar-japán kulturális kapcsolatok színtere lehet, egy találkozási pont a két nemzet számára. Ez a közösségi funkció a maga transzparenciájával alapvető ellentétben áll a nagykövetség bizalmi jellegével, a tervezés fő problematikája e kettősség feloldása volt. Igyekeztem a rendelkezésre álló építészeti eszközökkel feloldani ebből a nyitott-zárt ellentétből adódó feszültséget.

___

Program Partners
Design Workshop
Kreatív Magazin
Gestalten
Skillshare

 
 

Back to Nature! Recreational Building

Enikő Supala
2015
Hungary

Behance
Email
Web

NYME-SKK, Architectural Design, MA Graduation Project

Back to Nature! - Design of a recreational building to the quarries near Békéscsaba

For the location of my diploma project I have chosen the area of the ponds originated from the sometime loam exploitation near Békéscsaba. I have visualized that I would lead a line across here. This line – the building itself – could go along various areas creating interesting situations. By this, the building itself could become an interactive exhibition place that could show the visitors unconventional things. At the same time, it would connect the two ponds here and bar the meadow surrounded by reeds. The building can give place for various functions which I divided and situated by the banks of the ponds in question. The shape of the building is complex so I used only wood and glass.

Supervisor: László Hadas, architect

___

NYME-SKK, Építőművész szak, MA diploma projekt

Vissza a Természetbe! - Rekreációs épület tervezése a békéscsabai bányatavakhoz

Diplomamunkám helyszínéül a békéscsabai bányatavak területét választottam. Elképzeltem, hogy mi lenne, ha egy vonalat vezetnék végig itt. Ez a vonal – maga az épület – különböző adottságokon, különféle módon haladna keresztül, miközben érdekes helyzeteket teremtene (pl. vízen lebegés vagy magasban a fák közötti hídon haladás). Ezáltal maga az épület egy interaktív kiállítótérré válhatna, ami a megszokottól eltérő helyzeteket láttatna meg. Mindeközben a két tavat hídként kapcsolná össze, az itt található nádassal körbezárt rétet pedig lezárná a hívatlan látogatók elől. Az épület többféle funkciónak is helyet biztosít (előadások, kisebb rendezvények, strandolás, rekreációs szolgáltatások, szállás, stb). Ezeket egymástól elkülönítve, egy-egy tó partjához soroltam. A forma összetettségét kevesebb fajta anyag (fa és üveg) használatával próbáltam ellensúlyozni. Egymás mellé sorolt fa lamellákkal képeztem felületet, amelyek az érkezés felé sűrűbben, a rét felé pedig ritkábban helyezkednek el.

Témavezető: Hadas László, okleveles építészmérnök

___

Program Partners
Design Workshop
Kreatív Magazin
Gestalten
Skillshare