'Vital Algae' Air Purifier

Ádám Vas
2016
Hungary

Email

MOME, Product Design, MA Graduation Project

VITAL is a device, what using the algae technology to filter the indoor air. It dosent produce non recycling matters. The biomass, the will generate by working of the device. It would be use to animal and human food, and plant nutriment. By the algae oil, what comes from the biomass, it can be use to make a biofuel, which more cleaner, than other biofuels in nowdays. This oil could be use to create PLA (degradable) plastic, what could be use to produce the most of the building elements of the device. About the design, I want to create a form wich generate the feeling that it’s weightless. In this way, a use a white colored fabric to make this stronger and create a soft shape. Inside, the product has got a pruple LED light, what makes the algaes cleaning capability more stronger as in the nature light.

Supervisor: Panni Pais
Consultant: Pál Koós

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

MOME, Formatervezés szak, MA diploma projekt

VITAL egy olyan berendezés, ami az alga technológiát használja fel arra, hogy megszűrje a beltereink levegőjét. Működése közben viszont nem termel nem lebomló mellékterméket. A szűrés folyamán biomasszát hozz létre, amit azután feltudunk használni állati és emberi táplálékként, valamint növényi tápszerként. Az alga által termelt olajt, amit a masszából nyerhetünk ki, felhasználhatjuk bioüzemanyag előállítására, ami az eddig előállított legkörnyezetbarátabb üzemanyag manapság. Ezt az olajt PLA (lebomló) műanyag előállítására is használhatjuk, amiből előlehet állítani a készülék alkotóelemeinek a nagy részét. A külsőt tekintve egy olyan forma megalkotása volt a cél, ami súlytalannak hat. Ennek okán lett a külső borítás fehér vászonból, ami amellett, hogy lágy formát kölcsönös neki, erősíti a légiességét is. A berendezésen belsejében egy lila LED világítás is helyet kapott, ami természetes fényhez képest fokozza az algák légszűrő képességét.

Témavezető: Pais Panni
Konzulens: Koós Pál

 
 

'Grádics' Blanket Collection

Krisztina Vándor
2016
Hungary

Facebook
Behance
Email

MOME, Textile Design, MA Semester Project

The collection consists of five blankets with different basic pattern and two additional complementary one, all of them with “székely” rug motif origins. This ornamentation is coupled with a weaving technique that is originating from the Norwegian culture. The essence of this improved weaving technique is that it preserves the shape of the basic pattern in its smaller structure and it gives the opportunity to weave large-scale patterns as well. The pattern of the blankets is created by the light and dark patches from the intersection of different yarns. Like the inspiration, the motifs of the blankets are geometric, however instead of sharp contours and color differences, the edges of the shapes are eased by subtle color shades. In the collection the different variations and combinations of the basic pattern are appearing. The blankets are made of soft merino wool in dark blue and natural white colors, which clearly highlights the structure of the fabric. The project had been realised as part of the Future Traditions Research and Curriculum Development project with the support of the EEA Grants.

Consultant: Eszter Révész
Credits: Gergely Tarján, Balázs Fromm, András Kenyeres

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

MOME, Textiltervezés szak, MA évközi projekt

A kollekció öt különböző alapmintázatú és két kiegészítő takaróból áll, melyek eredete székely festékes motívumokra vezethetőek vissza. Ehhez az ornamentikához párosul az eredetileg norvég kultúrában gyökerező szövéstechnika. A továbbfejlesztett technika lényege, hogy apró struktúrájában megőrzi az alapmotívum formáját és lehetőséget ad nagy léptékű mintázatok megszövésére is. A takarók mintázatát a fonalak különböző kereszteződéséből létrejövő sötét és világos színfoltok hozzák létre. Az inspirációhoz hasonlóan a plédek motívumai geometrikusak azonban az éles kontúrok és színkülönbségek helyett a formák vonalait feloldják a finom színárnyalatok. A kollekcióban az alap mintaelem különböző léptékű változatai és kombinációi jelennek meg. A takarók puha merinói gyapjú fonalból készülnek sötétkék és natúr fehér színben, ami jól kiemeli a szövet struktúráját. Jövő tradiciói - kutatás és tananyag fejlesztés projekt keretében valósult meg, az EGT alapok támogatásával.

Konzulens: Révész Eszter
Kreditek: Tarján Gergely, Fromm Balázs, Kenyeres András

 
 

'Contexture' Chair

Krisztina Vándor
2016
Hungary

Facebook
Behance
Email

MOME, Textile Design, MA Graduation Project

My master thesis project was inspired by the Thonet No.14 chair, from which I highlighted the caned seat that was made like the traditional octagonal surface and also the wooden bent frame. With improvements in the octagonal woven surface, I also explored further possibilities within the structure itself. The collection of the new structures was developed by keeping the characteristic elements of the original ones like the typical pattern and the 45° and 90° angle of the crossing threads. In these new structures the different materials were merged into a new system. The two implemented experimental furniture are giving an option of how to apply these structures in 3D, which are envisioning an interactive, children’s furniture as further possibilities.The wooden frames were made of veneer with a vacuum-press method and these frames were woven together with high quality carbonized felt that was made of the finest merino wool.

Supervisor: Emese Benczúr
Consultants: Eszter Révész, István Juhász
Credits: Gergely Tarján, Lana Varga

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

MOME, Textiltervezés szak, MA diploma projekt

A mestermunkámhoz az inspirációt a Thonet no.14-es szék adta, melyből a tradicionális nyolcágú nádszövéssel készített ülőrészt és annak befoglaló keretét emeltem ki. A mestermunka célja az oktogonális szövésben rejlő lehetőségek felkutatása és a szövési technika továbbfejlesztésének feltárása. Az eredeti szövedékből a jellegzetes elemeket kiemelve, (mint például a szövedéket alkotó szálak kereszteződésének 45° és 90°-os szöge és jellegzetes mintázata) születtek meg a struktúra kollekció elemei, melyek a különböző tulajdonságú anyagokat egy rendszerben egyesítik. A kidolgozott szövedékrendszer térbeli alkalmazására ad alternatívát a két kivitelezett kísérleti bútordarab, mely már interaktív gyerekbútor vízióját kelti fel, mint továbblépési lehetőség. A fa keretek elkészítése furnérlemezekből vákuumprés segítségével történt, melyeket a magas minőségű merinói gyapjúból készült karbonizált filc kapcsol össze.

Témavetető: Benczúr Emese
Konzulensek: Révész Emese, Juhász István
Kreditek: Tarján Gergely, Varga Lana

 
 

'INdoors' Installation

Szandra Tasnádi
2016
Hungary

Behance
Email

MKE, Statuary, Graduation Project

In a subjective space of human, appears something that scrambled there, encroach and sweep everything. I want to make an organic form, with a composition of three objects, used by people. An armchair, a staircase, and a wardrobe creates the indoors, where the form ramps and grows the objects together. It is a real stranger, from an other dimension, making connection and pulsing continuously. We have no idea about it wants to sweep, or damage. The reason of bizarre scale of the objects is I used the wooden furnitures of a playhouse. They are like models, appears with simple geometry. Besides the organic form, they make interesting contrast. They affair is the most important thing for me in the work. Besides, the form visualize the mood of our space. It shows the deepest feelings and fears, moving on the border of conscious and unconscious, tricking our mind.

I think every space of human, has a typical mood -that appears in our objects, belongings- made by human. Relationships, fears, delights, our unconscious. There is something in the deepest veins of the wooden furnitures, in the dust of the rug, in the space of human.

Supervisor: Valária Vass
Consultants: Valária Vass, Ádám Szabó
Credits: László Varga

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

MKE, Szobrászművész szak, diploma projekt

Egy elképzelt lakásban, az ember életterében megjelenő, oda befurakodó, bekúszó, mindenre rátelepedő és mindent letapogató formát szeretnék létrehozni. Egy fiktív szobabelsőt jelenítek meg három használati tárgy kompozíciójával. Egy szekrény, egy fotel és egy lépcső alkotja a geometrikus együttest, melyre organikus, amorf forma kúszik fel, összekötve őket. Öntörvényű, irreális anyagként terpeszkedik, növekszik, pulzál, kapcsolatba lép. Nem tudhatjuk, hogy pusztítani, vagy inkább megismerni akar-e.

A bútorok furcsa arányai annak köszönhetőek, hogy egy régi babaház alkotóelemei, gyerekjátékai szolgáltak a felnagyítás alapjául. Makett szerűek, leegyszerűsített geometriával, rusztikusan jelennek meg, kontrasztot alkotva az organikus, rájuk felkúszó anyaggal. Ezen tárgyaknak, és az ezekkel kapcsolatba lépő formának viszonyáról van szó. Szobrom egy elképzelt szoba belső terére telepedő hangulatot vizualizál. Megjeleníti legmélyebb érzéseinket, lappangó félelmeinket. A tudatos és tudattalan határán mozog, tréfát űzve elménkkel. A torz bababútorok fölénk magasodnak, a furcsa tér megzavarja érzékeinket. Geometrikus rend és organikus entitás összenőve alkotnak formai egységet.

Úgy gondolom, minden élettérnek megvan a maga sajátos hangulata, amelyet a benne élők alakítanak ki. Kapcsolataik, viszonyuk lecsapódik a tárgyakon. Otthonában az ember igyekszik olyan tárgyakkal körbevenni magát, amelyek tetszenek neki. Tárgyak, melyek közt jól érezzük magunkat, ismerősként üdvözölhetünk minden nap, és amelyek személyiségünk lecsapódásai. Minden apró alakulásukkal, sérülésükkel, renoválásukkal és romlásukkal együtt, a mieink. Emlékek, illatok, tapintások fűznek hozzájuk. Időnként idegenekké válnak, ellenünk fordulnak. Az éjszaka leple alatt csattogtatják fogaikat, villogtatják eddig soha nem látott fényeiket és rideg feketén magasodnak fölénk. Ezek is mi vagyunk. Felerősödött, nappal lappangó énünk, félelmeink kivetülései környezetünkre. Feszültségeink, bántalmaink, harcaink tükörképeként, vagy épp tagadásaként áll velünk szemben otthonunk. Tárgyaink elrendezésén, állapotán, stílusán túl van valami más is. A szövetek rostjaiba ivódva, a fa erezetében, a szőnyeg porában, a mélyben lappang.

Témavezető: Vass Valéria
Konzulensek: Vass Valéria, Szabó Ádám
Kreditek: Varga László

 
 

'MEDusa' Futuristic Helmet

Viktória Szekér
2016
Hungary

Email

METU, Media Design, BA Semester Project

The MEDusa is an electronical device worn on the head, which can delete our memories between two optional dates. Since its function is purely fictional, the futuristic look was the main aspect while designing it. The shape was inspired by the tripods from War of the Worlds, the jellyfish and the mythological character, Medusa. During the building process, I took into consideration one goal, which was to construct an unknown structure from everyday life objects. I treated the finished object as a commercialized product, therefore I designed a logo, shot an advertisement movie and made a promotional mini game. The name refers to the therapeutic character of its memory erasing function. The slogan of the product: „The past has already the present, the future can still be yours.”

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Média Design szak, BA évközi projekt

A MEDusa egy olyan fejre helyezhető elektronikus eszköz, mely két választható dátum által megadott időintervallum alatti emlékeink kitörlésére szolgál. Mivel funkciója a pusztán fikciós, a design megtervezése során a legfőbb szempont a futurisztikus külső volt. A formát a Világok harca című film tripodjai, a medúza állat valamint mitológiai karakter inspirálta. Megépítése során elsődlegesen azt vettem figyelembe, hogy a hétköznapokból már ismert tárgyak kombinálásával konstruáljak egy idegen szerkezetet. Az elkészült tárgyat egy épp kommercializált termékként kezeltem, ennek megfelelően terveztem logót, forgattam reklámfilmet és készítettem egy promóciós mini játékot is hozzá. Elnevezése az emléktörlő funkciójának terápiás jellegére utal. A termék szlogenje: „A jelen már most a múlté, a jövő még lehet a tiéd.”

 
 

'BANGKA' Street Furniture System

Anett Sáfrán
2016
Hungary

Behance
Email

MOME, Ceramics Design, MA Graduation Project

BANGKA is a concrete street furniture system built from a casting experiment using elastic textiles as casting surfaces. These form creations are endless and cost effective because concrete shapes its own form. In presentation of this process I built a modell maker box at 1:5 ratio offering a grid system for designing and testing the final forms. Using my result of my experiments I built a concrete furniture at 1:1 ratio. These lovely organic objects are designed to access our outdoor activities.

Supervisor: Péter István Varga
Consultant: Balázs Orlai
Credits: VPI Betonmanufaktúra, Gábor Baksa, Adél Kovács FabLab Budapest, Péter Lakatos

 
 

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

MOME, Kerámia szak, MA diploma projekt

A BANGKA köztéri beton egy olyan kísérletezési folyamat eredménye, amely elasztikus textíliába öntött újgenerációs beton anyagkísérletek révén jött létre. Az alkalmazott technológia eltér a hagyományos betonöntési módszerektől, és azoktól egy sokkal szabadabb és költséghatékonyabb formálást eredményez. Az előre létrehozott negatív tér kiöntése helyett a beton súlyánál fogva önmaga alakítja ki a formát. Ezen folyamat bemutatására szolgál egy 1:5-ös arányú makett készítő öntőforma illetve egy 1:1-es méretű beton ülőbűtor. A finom felületű organikus plasztikák a város közterein kaphatnak helyet, amelyeken lehet ülni, napozni, várakozni.

Témavezető: Varga Péter István
Konzulens: Orlai Balázs
Kreditek: VPI Betonmanufaktúra Baksa Gábor, Kovács Adél, Fablab Budapest, Lakatos Péter

 
 

Passenger Drone Concept

Róbert Kovács
2016
Hungary

Facebook
Behance
Website
Email

MOME, Product Design, MA Graduation Project

The Autonomous Passenger Drone is designed for the future where people can use aerial vehicles as they use their cars today. The idea is to combine the popular video drones with driverless solutions to create a new type of vehicle. The main field of use is transport inside highly populated cities. Besides that the autonomous system makes it possible to use it in situations where pilots couldn’t work. Like rescuing after a huge disaster, transport goods to dangerous places, research in unknown fields. The drone has a modular structure. The main part is the flying module, it can fly alone automatically and depends on the situations it can carry different kind of modules. The cabin can carry two passenger and a small luggage, it is practical in small distances like inside city transport. The container is similar size as the cabin and useful in special situations, when other type of transport is not possible. The other modules are the cameras or sensors, what are helpful in research.

Supervisor: Prof. József Scherer
Consultant: Dr. Balázs Lenkei

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

MOME, Formatervezés szak, MA diploma projekt

Az önvezető rendszerek és a multirotoros drónok egyesítéséből jött létre egy olyan jármű, amely pilóta nélkül képes közlekedni. A moduláris felépítés pedig lehetővé teszi, hogy egy jármű különböző felhasználási területen is alkalmazható legyen. Kabinnal felszerelve légi taxiként üzemel, teherszállító konténerrel, vagy szenzorokkal felszerelve pedig akár a nehezen megközelíthető területeken is bevethető.

Témavezető: Prof. Scherer József
Konzulens: Dr. Lenkei Balázs

 
 

Multifunctional Bag

Klára Kondé
2016
Hungary

Facebook
Behance
Email

NYME, Product Design, MA Graduation Project

My diploma project is a useful, handy product for those who live in the city, and its main feature is its variable-density. The target consumer I chose is the contemporary metropolitan woman, whose need for mobility and flexibility inspired me to integrate functionality into an aesthetical object. The bag comprizes of several pieces that are freely variable, thus changing size and appearance. Straps are variable too, the bag can be worn as a shoulderbag or a rucksack as well. The set contains different cases, a key-chain, seat cushion, and a tote bag. Its made of a light, strong, waterproof material.

Supervisor: Dr. Katalin Máthé
Consultant: Gergely Nádas

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

NYME, Formatervezés szak, MA Diploma Projekt

Diplomamunkám olyan termék, mely a mindennapokban nyújt segítséget variálhatósága révén a városi embereknek. Választott fogyasztói csoportom a jelenkorban élő metropolita nő, akinek mobilitás- és flexibilitás-igénye inspirált arra, hogy a funkcionalitást egy esztétikus tárgyba integráljam. A táska több darabból áll, az elemek szabadon cserélhetőek, ezzel a méret és a megjelenés változik. A pánt változtatható: válltáskaként és hátizsákként is hordható a tárgy. A tárgycsoport kisebb tárolókat, kulcstartót, párnát, bevásárlótáskát is tartalmaz. Könnyű, erős, vízlepergető anyagból készült.

Témavezető: Dr. Máthé Katalin
Konzulens: Nádas Gerely

 
 

'Foodnook' Bird Table

Anna Kapi
2016
Hungary

Facebook
Email

EKE, Digital Graphic Design, BA Semester Project

My artwork is a modernised ecofriendly birdfeeder filled with sunflower seed. This is a D-I-Y product which you can create your individual foodnook for the hungry birds in your garden. The building process is really easy, all of the contents are included. It consists of a box and a string. By pulling the string at the marked part, the box transforms into a house to feed the birds. In this way you can easily feed your birds cute! During the planning process my main aim was to create a multiform box without using unnecessary materials.

Consultant: Dr. Szabolcs Süli-Zakar
Credits: Ádám Matyikánics

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

EKE, Elektronikus Ábrázolás szak, BA évközi projekt

Pályamunkám egy innovatív, környezetbarát csomagolásterv madáreleség számára, amely felbontás után egyszerűen madáretetővé alakítható. A termék kibontása alkotói élménnyel párosul a vásárló örömére, és összeállítás után a kertben éneklő madarakéra is. A tervezésnél fontos szempont volt, hogy természetes anyagokból készült multiform dobozt hozzak létre minél minimálisabb anyaghasználattal és pénzbefektetéssel. Az általam készített pályamunka neve Foodnook, amely az angol food (étel) és nook (kuckó) szóból tevődik össze, magyarra Kajakuckónak lehetne fordítani. Elnevezése nem véletlen, indokoltnak tartottam, hogy már a termék nevében jelenjen meg utalás a funkciójára. A doboz kinyitását követően, egy egyszerű mozdulattal eleséggel teli kuckóvá formálható a madarak számára.

Konzulens: Dr, Süli.Zakar Szabolcs
Kreditek: Matyikánics Ádám

 
 

'Crystal' Tableware

Katalin Júlia Herter
2016
Hungary

Email

MOME, Ceramics Design, MA Graduation Project

My diploma work, Crystal, is a tableware set designed for a menu. During the working process I was in coorporation with a chef, the Michelin star Ákos Sárközi. The service was designed for his forthcoming new restaurant, the Organic. The restaurant in Budapest city centre is going to present a category which is between an elegant bistro - fine dining. In designing I was focusing on the forms, glases and on the function at the same time. The crystallglases which I experimented with, have a very strong character and rich in effects. I chosed cone forms which are simple but elegant and have a lot of variety in shaping. The set is produced by slip casting using colored porcelain in order to achieve different effects on the surface, my aim was to influence the glase with the color of the slip. I would like to present a design which its colours and patterns contribute to an interesting surface that gives a nice composition with food and an aesthetic experience. The menu always changes according to the season, in my conception this is what I am trying to follow in choosing the colors of the tableware. Each of the plate has been ajusted to the different courses considering its amount and consistency. The sequence of the menu: Amuse Bouche, Starter-plate, Soup bowl – paired with a glass bowl with a jug, Fish-plate with a saucer, Main dish-plate with a saucer, Dessert-plate, + Finger food on bazalt.

Supervisor: Edit Kondor
Consultant: Ákos Sárközi
Credits: Ákos Sárközi, Árpád Bakcsy, Sebastian Kreuzer

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

MOME, Kerámiatervezés szak, MA diploma projekt

A diploma munkám címe Crystal, menüsorhoz illeszkedő tálaló eszköz együttes. Munkám során együttműködtem Sárközi Ákos Michelin csillagos séffel, akinek az új éttermébe terveztem a készletet. Az Organic Budapest belvárosában nyílik majd, elegáns bisztró-fine dining kategóriát képviselve. A készlet tervezése során a formára, a felületre és a funkcióra egyaránt összpontosítottam. Az általam kikísérletezett karakteres, látványban gazdag kristálymázakat kúp formákon alkalmaztam, melyek egyszerűsége és eleganciája harmonizál a mázakkal. A formacsalád ezek variációiból áll, 6 változatát mutatom be néhány kiegészítővel. A sorozatgyártható, öntött tárgyak színezett porcelánból készültek, így még izgalmasabb felületeket tudtam elérni a máz és a porcelán reakciója révén. Célom, hogy a tálaló eszköz színével és mintájával a rátálalt ételt kiemelje és kiegészítse, valamint a szezonálisan változó menühöz színében és hangulatában alkalmazkodni tudjon. A tálaló eszközöket a menü fogásainak állaga és mennyisége alapján terveztem. A készlet elmei a menü sorrendjében: Amuse Bouche, Tál előételhez, Leves tálaló üveg kiegészítővel és kiöntővel, Tál halételhez kiöntővel, Tál főételhez szószos tálkával, Desszertes tál, +Finger food bazaltlapon.

Témavezető: Kondor Edit
Konzulens: Sárközi Ákos
Kreditek: Sárközi Ákos, Bakcsy Árpád, Sebastian Kreuzer