Metamorphosis

Pál Elekes
2018

Behance
Email

Vizuális Művészeti Intézet, Eger
Tervezőgrafika szak, BA évközi projekt

A Metamorphosis projektet még Alternatív fotográfia órára készítettem. A feladatunk egy fotókönyv elkészítése volt. Én egy kísérleti projektbe vágtam bele. 

A tervem az volt, hogy az emberi testről fotózok különböző részleteket, ezeket a képeket megtükröztem vertikálisan és horizontálisan is. Ezzel a technikával nagyon furcsa és idegen formák jöttek létre. Első ránézésre nagyon nehezen lehet megállapítani, hogy ezek valójában az emberi test egy-egy részletei.

Vizuálisan arra törekedtem, hogy minél plasztikusabb hatást érjek el a képeimmel és egyfajta rideg érzést váltsak ki az emberekből, amikor megnézik ezeket a képeket.

Konzulens: Süli-Zakar Szabolcs
Model: Törzsök Máté
Fotó: Elekes Pál
Szöveg: Elekes Pál

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

'Bond Cloths' Photo Series

Petra Püspök
2016
Hungary

Email

METU, Photography, BA Graduation Project

My grandmother grew up in a farm, the first story - I display on my photos - I heard from her and this story was which started something in me, a process with a result I became curious as to whether other farms can be happen similar kind of problems. I heard strange, emotionless relations during my visits between parents and children, who still live on farms. Although my grandmother fled from the farm at the age of 16, I found many interesting and shocking stories. While taking photos I visited a lot of farms. Unfortunately my great-grandparents already died so they were unable to tell me their own stories.

However the the farm life apparently has not changed since then. Seemingly quiet, but there are many secrets hidden under the ground. In the photo series will be displayed four stories. A family tragedy is seen in the first story about parents who tried to hang their daughter due to her hidden pregnancy. The second story is about a physically and psychologically abused children. In the third story a religious fanatic mother who performs exorcism in order to his son be cleansed. In the fourth a young unmarried father who has difficulties and punishes his only child in different ways, because he is unable to resolve his problems alone without his child’s mother. My photos is based on four large family portrait, and a further 19 pieces of criminal detail photos, which are related to the stories described above.

Supervisor: Péter Pettendi Szabó

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Fotográfia szak, BA diploma projekt

Nagymamám tanyán nőtt fel, tőle hallottam az első történetet, ami elindított bennem egy folyamatot és emiatt kíváncsi lettem arra, hogy más tanyákon is történek-e hasonló konfliktusok. Furcsa, érzelmektől mentes kapcsolatokról hallottam a látogatásaim során a szülők és a gyermekeik között, akik még ma is tanyákon élnek. Bár a nagymamám tizenhat évesen elmenekült a tanyáról, számos érdekes és megdöbbentő történetet találtam.

A fotósorozat elkészülése közben több tanyát is felkerestem, sajnos a dédszüleim közül már senki sem él, ezért kevés kivétellel - ismeretlen emberek- kalauzoltak a tanyavilágban. A tanyasi életet körül lengi egyfajta misztérium. Ebben a kettős, szigorú de ugyanakkor emberséges világban nehéz kiigazodnia egy külső szemlélőnek, hiszen saját íratlan szabályrendszert hoztak létre az ott élő emberek. A tanyasi élet rejtett titkai, feledésbe merülnek az idő múlásával. Ami a tanyán történt, az a tanyán is marad.

A tanyasi élet semmit sem változott, napjainkban épp olyan sok a kegyetlenség mint évtizedekkel ezelőtt. A fotósorozatban négy történetet jelenítek meg. Az első történetben egy családi tragédia látható. Szülőkről, akik a tizenöt éves lányukat meg próbálták felakasztani, mert teherbe esett. A második történet a fizikailag és lelkileg bántalmazott gyerekekről szól. A harmadik történetben egy vallási fanatikus anyát láthatunk, aki ördögűzést hajt végre a fián, hogy megtisztuljon. A negyedik történetben egy fiát egyedül nevelő apa nehézségei láthatóak, aki különböző módon bünteti a gyermekét, mert nem bír egyedül vele, az édesanyja nélkül.

Fotósorozatommal az eltitkolt gonoszságokra, a történeteimben szereplő fiatalokra szeretném felhívni a figyelmet azokra, akik napjainkban egy-egy borzalmas gyermekkort szenvednek végig.

Témavezető: Pettendi Szabó Péter

 
 

'Viskók' Photo Series

Fanni Máli
2016
Hungary

Facebook
Behance
Email

KREA, Photography, Semester Project

A „viskó” (Shanty) is a tiny house made out of wood or stone and looks like a shed. The village where I come from is originally settled by Slovaks. Obviously Pilisszántó has strong emotional and cultural ties to the Slovak traditions up to this day. In the springtime during one of my roamings on the mountainside in „Podyrich” (district) I stumbled upon abandoned tiny little houses that played an important role in the village further back but nowadays they are in ruins. After the exploring of Pilisszántó I explored under the mount Pilis then on the Isle of Szentendre and the surrounding villages. Some shanties are still inhabited in some places they function as „portable houses”, somewhere as a shelter from the Sun for land-workers. Whenever I’m on the road, anyplace in the world I always chase after unique little houses, shanties. In the course of one of these investigations I bumped into them in Croatia too. Each and every time Iook for stories about them. What purpose did they originally serve? Who were the people inhabiting them? But most of all, why have they got abandoned by their previous owners?

Supervisor: Szabolcs Bakonyi
Graphic design: Félix Telegdi

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

KREA, Fotográfia szak, évközi projekt

A “viskó” egy apró fából vagy kőből épített sufnira emlékeztető, kicsi ház. A település ahonnan származom, egy eredetileg szlovák telepesek által benépesített falu, Pilisszántó, magától értetődően erős szálak fűzik a szlovák hagyományokhoz és kultúrához a mai napig. Egy tavaszi sétám során a “Podvrch” (körzet) azaz a hegyoldalnál bukkantam rá elhagyatott kicsiny házakra, amik régebben játszottak szerepet a falu életében, mostanra viszont romokban hevernek. Pilisszántó felkutatása után a Pilis hegy lába alatt keresgéltem, majd tovább a szentendrei szigeten, valamint a környező falvakban. Valamelyik viskót még mindig lakják, valahol hordozható lakás alkalmatosságként szolgál, valahol a mezőgazdasági dolgozatnak egy kis menedék a nap elől. Miközben úton vagyok bármerre a világban mindig gyűjtöm a különleges kicsi ház kezdeményeket a viskókat, így bukkantam rájuk egy Horvátországi utam során is.
Minden alkalommal történeteket keresek róluk hogy vajon milyen célt szolgálhattak? kik lakhatták? de legfőképpen miért hagyták magukra az emberek a viskójukat?

Témavezető: Bakonyi Szabolcs
Grafikus: Telegdi Félix

 
 

'Surveillance' Photo Series

Tamás B. Kovács
2016
Hungary

Email
Web

METU, Photography, BA Graduation Project

Privacy today faces threats from a growing surveillance apparatus that is often justified in the name of national security. Due to the fast way technology improves, surveillance and storing data has become more detailed and easier than ever before. Theoretically, CCTV systems could work great, but there is no real evidence of it’s practical effectiveness and offers a great opportunity for surveillance abuse, which is a serious issue. We are living in a world full of “invisible zones”. Let’s think of these zones as a different dimension: when you step into the field of view of a CCTV camera, your privacy is gone. You become instantly digitalized by face recognition softwares, your identity will be known, your movements will be recorded and stored and the operator could abuse the data without you ever knowing it.

My work is based on the relationship between observer and observed. The invisibility of the field of view of a CCTV makes the system functional and acceptable. The subject under surveillance is not aware whether he/she is inside and observed zone or outside of it. In my work, I am trying to make the invisible zones visible.
The fictive, private scenes staged in public spaces are being intersected by a pyramid shaped light which resembles the field of view of a CCTV, used as a symbol for surveillance. Surveillance is becoming the part of our lives in a variety of forms. We are trying to use every advantage the digital world has to offer, yet we are becoming more and more vulnerable. Anyone could become the protagonist of these invisible surveillance zones in her/his most intimate, most vulnerable moment without even knowing about it.

Supervisor: Péter Pettendi Szabó
Consultant: Luca Gőbölyös

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Fotográfia szak, BA diploma projekt

A magánélet egyre inkább veszélyben van a megfigyelő apparátusok fejlődésének köszönhetően. Az utóbbi időben a technika rohamos fejlődése miatt az állampolgárok megfigyelése és az adattárolás egyszerűbb és részletesebb lett, új szintre lépett. Ez a rendszer elméletben jól működik, biztonságérzetet nyújthat, de a gyakorlati hatékonysága alacsony és nagyon könnyű vele visszaélni. Egy “láthatatlan” zónákkal teletűzdelt világban élünk. Tekinthetünk ezekre egy másik dimenzióként is, amelyekbe belépvén a személy digitalizálódik, megszűnik a magánélet és mindenki identitása ismerté válik, minden mozdulat tárolható és visszakereshető lesz.

Diplomamunkámban a megfigyelő és a megfigyelt viszonyával foglalkozok. A térfigyelő kamerák látómezejének láthatatlansága teszi a rendszert elfogadhatóvá. A megfigyelt nincs tudatában annak, hogy mikor lép egy megfigyelt mezőbe és mikor van ezen kívül.
Sorozatomban a láthatatlan teret teszem láthatóvá. A fiktív, berendezett jelenetekben a térfigyelő kamera látómezejére utaló "fénygúla" reprezentálja a megfigyelés fogalmát, mely különböző formában egyre inkább részese az életünknek. A mai digitális hálózatokra épülő világban, amelynek minden előnyét szeretnénk saját magunk javára használni, egyre inkább a kiszolgáltatottság felé sodródunk. Tudatunkon kívül akár a legintimebb helyzetekben is a "láthatatlan" zónák főszereplőivé válhatunk.

Témavezető: Pettendi Szabó Péter
Konzulens: Gőbölyös Luca

 
 

'Camera Locus' Photo Series

Richárd Kiss
2016
Hungary

Email
Web

METU, Photography, BA Graduation Project

Nowadays people upload more than ten thousands pictures to the internet per minute. This means a huge load of pictures on it. In my bachelor thesis I deal with this phenomenom. My goal was to create a camera to reflect on this phenomenom. The camera downloads the nearby taken pictures uploaded to the internet from a geographical point and creates an average from all of these pictures as a final photo. There is only one button on the device and by pressing it will take the photo. This way you can see the avarage picture of a location and we can review on a map all the locations and the final pictures made on those geo points.

Supervisor: Péter Pettendi Szabó
Software developer: Zsolt Balázs
Camera-man: Tamás Kiss
Credits: Máté Barkóczi

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Fotográfia szak, BA diploma projekt

A rengeteg internetre feltöltött fénykép drasztikusan változtatja meg a képekhez való viszonyunkat. Túristaként újra és újra lefotózzuk ugyanazt a helyszínt, csak hogy nekünk is legyen egy saját képünk arról. Diplomamunkám célja egy olyan eszköz létrehozása volt, melynek működési elvével reflektálni tudok erre a jelenségre. A Camera Locus a helyszínen készült képeket tölti le és átlagolja, így létrehozva a hely átlagos képét. Ez a kép a fényképek számától függően változik: a kevésbé fotózott helyeken még felsejlik a helyszín, azonban nagyon sok feltöltött fotó esetén a végeredmény a szürkéhez közelít. A felhasználónak a folyamatra csak annyi ráhatása van, hogy ő döntheti el: exponál vagy sem? A kész átlagolt képeket egy számítógép segítségével nézhetjük meg az online térképen. Ha pedig még nem töltöttek fel képet az expozíció helyén, akkor azt megjelöli az eszköz. Innentől ez már a felhasználó döntése: meghagyja ezt a vizuális zajtól mentes oázist, vagy elkészíti ő ott az első képet?

Témavezető: Pettendi Szabó Péter
Programozó: Kádár Zsolt Balázs
Werkfilm operatőr: Kiss Tamás
Eszköz kivitelezésében közreműködött: Barkóczi Máté

 
 

'Cosmos' Photo Series

Bálint Kiefer
2016
Hungary

Email

METU, Photography, BA Graduation Project

For my diploma work, I used transparent, photoactive gelatin, which I poured into Petri-glasses and transilluminated by a garish light to make photograms about the gelatin’s own structure. I scanned and enlarged some details of the photogram. Then I exposed this abstract structure back to the gelatin by a laser pointer to make 3 dimensional views. After this process I made a new photogram from the Petri-glasses.

My work answers to the basic terms of photography (time, light), and the content can connect to the nature and science. The light can shows us the gelatin’s structure and the photogram treasures the original condition of the gelatin. The abstract photographic form in the gelatin and the structure of the material are pictorially cooperate on the final photogram. However the gelatin’s structure is more emphatic on the photo paper. This is similar to the connection between nature and humanity: humans always try to change something on the Earth, but in the end nature always win.

Supervisor: Péter Pettendi Szabó
Consultant: Luca Gőbölyös

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Fotográfia szak, BA diploma projekt

Diplomamunkámhoz átlátszó, fényérzékennyé tett étkezési zselatint használtam, melyet Petri-csészékbe öntöttem, éles fénnyel átvilágítottam, ezáltal a zselatin saját szerkezetét fotogramként képeztem le. A fotogram beszkennelt, felnagyított részleteit lézerrel, 3 dimenzióban a fényérzékeny zselatinba exponáltam, melynek képét végül fotópapírra rögzítettem, szintén fotogram formájában.

Munkám reflektál a fotográfia alapfogalmaira (fény, idő), és tartalmilag köthető a természethez, tudományhoz. A fény által válik láthatóvá a zselatin szerkezete, illetve a fotogramok úgymond megállítják az időt, mivel rögzítik a zselatinok kezdeti állapotát. A lézerrel kialakított absztrakt formák és a zselatin szerkezete együttműködik a kész fotogramokon, habár az anyag saját struktúrája hangsúlyosabb. Ezt a természet és az ember kapcsolatához tudom hasonlítani: az emberiség mindig próbál valamit megváltoztatni a Földön, de végül a természet újra és újra győz.

Témavezető: Pettendi Szabó Péter
Konzulens: Gőbölyös Luca

 
 

'Depression' Photo Series

Katalin Kedves
2016
Hungary

Facebook
Behance
Email

KREA, Photography, Graduation Project

Over the centuries people used different expressions to describe the same mysterious psychic phenomenon such as melancholy, nigra bilis, lethargy and sadness. However the modern scientiffic diagnosis calls it depression, unipolar disorder and bipolar disorder.
Sadness and melancholy is a natural reaction when you experience loss. If we manage to get over it, we recognize early on that life goes on, and we will be able to enjoy the tiny joys of life, which can help us to set new goals and find the meaning of our lives. However, if the progress is blocked and the sadness becomes permanent, this state is diagnosed as depression.

The basic topic of my dissertation is depression. I wanted to show the different stages of depression, the feelings and self-hurting. The topic is shown with ten pairs of editorial photos, in which I used my own pictures and a model who was selected to represent the feelings.

Consultant: Gábor Gerhes
Make-up artist: Mariann Horváth
Model: Lily Boross

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

KREA, Fotográfia szak, diploma projekt

Az évezredek során különböző kifejezésekkel írták le ugyanazt a rejtélyes pszichés jelenséget; búskomorság. A modern tudományos diagnózisok depressziónak hívják.

A szomorúság, lehangoltság természetes reakció olyan helyzetekben, amikor bármilyen veszteség ér bennünket. Ha fel tudjuk ezt dolgozni, hamar rájövünk, hogy az élet megy tovább, és idővel megjelennek az élet apró örömei, melyek segítenek abban, hogy új célokat és értelmet találjunk a létezésben. Ha azonban ez a folyamat elakad, és állandósul a rosszkedv, akkor ezt az állapotot a depresszió diagnózisával írhatjuk le.
Vizsgamunkám alaptémája a depresszió, ezen belül a depresszió során felmerülő állapotok, érzések, köztes szakaszok, az önsértés. Ezt egy 10 képpáros editoriállal dolgozom föl, melyben saját fotók kórházi jelentésekből, és egy, a témához kiválasztott
modellről kerülnek képpárok.

Konzulens: Gerhes Gábor
Smink: Horváth Mariann
Modell: Boross Lily

 
 

'Rewritten Lives' Photo Series

Eszter Kálóczi
2016
Hungary

Email

METU, Photography, BA Graduation Project

I based my diploma work around the abuse of the swabian minority after the second world war. I made a fictional photo album, where I built my story around the lies and promises that where made in the commands for the relocation of the german people and there russian forced labor camps. Thereby, that I present this untruthful and idealized picture of the history through an item, that is so personal and intim, like a family photo album, it increases the weight on how big political authorities play with peoples life arbitrarily. In my work I also wanted to show the personal trauma of a temporary family, that was made by the war situation. With the help of my album I could give György Kreisz, Anna and Ani a complete and joint life. A life they deserved.

Supervisor: Péter Pettendi Szabó

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Fotográfia szak, BA diploma projekt

Diplomamunkámban a sváb kisebbség második világháború utáni meghurcolásait dolgoztam fel. Egy fiktív fényképalbumot készítettem, aminek a történetét a kitelepítésre és az oroszországi kényszermunkára felszólító behívók ígéreteire és hazugságaira építettem fel. Azáltal, hogy ezt a hazug és idealizált történelemképet egy olyan személyes és intim tárgy által mutatom be, mint egy családi fotóalbum, még jobban felerősödik annak a súlya, ahogyan a politikai nagyhatalmak önkényesen emberek életével játszadoznak. Munkámban egy a háborús helyzet alkotta család személyes traumáját is meg akartam jeleníteni. Kreisz Györgynek, Annának és Aninak az albumom segítségével megteremtettem egy teljes és közös életet. Amit megérdemeltek volna.

Témavezető: Pettendi Szabó Péter

 
 

'ICE' Photo Series

Dávid Huszár
2016
Hungary

Facebook
Behance
Email

EKE, Picture Animation, BA Semester Project

The main topic is the Terror activities. The photos contains details of some kind of terror activities. The ice symbolise the lasting feeling and memories what you get if you ever was a part of a terror activity (kidnapping for example). What once get frozen middle of the ice is will be there forever untill something is don't melt it out.

Consultant: Lajos Csontó

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

EKE, Képanimátor szak, BA évközi projekt

A Fő téma a terror cselekmények. A Fotók különböző terror cselekmények szegmenseit ábrázolják. A jég mint örökítő erő van jelen szimbolikusan és fizikálisan. Ami egyszer befagy a jégbe az változatlanul ott marad a végtelenségig, ha csak azt ki nem olvasztja valami.

Konzulens: Csontó Lajos

 
 

'NOTHNG IS OK' Photo Series

Bianca Gombás
2016
Hungary

Facebook
Email
Web

MOME, Photography, MA Graduation Project

Our personal problems and the social abnormality have strong connection. The anxiety, helplessness, hopelessness can be found everywhere: in the individual, in families, in the city in our daily life, even in our whole history. Starting from a vulnerable kid’s problems I ask the question: ‘Why nothing is ok?’ What is the cause and effect? How can we conclude? Is there any difference between a serious problem and an unimportant trifle?

Supervisor: Gábor Arion Kudász
Consultant: Viola Fátyol, Miklós Gulyás

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

MOME, Fotográfia szak, MA Diploma Projekt

Személyes problémáink és társadalmunk működésének rendellenességei szorosan összefüggenek. A szorongás, a tehetetlenség és a kilátástalanság tetten érhető az egyén, a család, a város mindennapjaiban vagy akár az egész történelmünkben. Az öcsém, a gyermek gondjaiból kiindulva felteszem a kérdést: miért nincs rendben semmi? Mi az ok és mi az okozat, hogyan következtethetünk egyikről a másikra, tehetünk egyáltalán különbséget jelentéktelen apróság és súlyos probléma között?

Témavezető: Kudász Gábor Arion
Konzulens: Fátyol Viola, Gulyás Miklós