Future Now Conference Identity

Klaudia Juhász
Júlia Pothárn
2018

Email

Hungarian University of Fine Arts, Budapest
Graphic Design, Tender Project

The Cultural Foundation of Hungarian Design and the Hungarian Design Council have held a Design Conference on 28th September, 2018 within the Budapest Design Week. To prepare the event, they invited application of visual branding to design the logo and identity of the conference, which on we took the first place.

In the emblem we have tried to visualize the temporary and extensity of the the improvement of technique and technology refering to the technological systems of futural design. The main point of our message is mediated by the improvement of unique, parallel and futural way of pictural visualization. These diagonally composed timelines show the NOW, a common snapshot in the present, where we meet, watch around to be filled up and inspire each other to continue the rush with new impulse. The sign on it's own is an "impossible/infinite" illustration bases on a spatial illusion, which suggest the infinity of time. Apropos of the theme, we have been inspired by the "impossible" illustrations of Escher and Vasarely. Its message: the impossible is possible too, there is no inability to the future.

The graphical formation of the embleme is build by the contrast of black and white colours, because with these we were able to emphasize the breeziness of the form. The puritan appearance of the usage of colours explains that the conference takes place in a determinative styled historical location. The effect of the reflected surface opens a new dimension. The perception of the illustration which approaches to the minimal design carry value stability and viridity in the same time.

The conference was popular, some hundred professional people assembled together in the Makovecz Room of Vigadó of Budapest on 28th September, 2018.

Consultant: Ágnes Rozmann
Photo: Klaudia Juhász, Júlia Pothárn
Words: Klaudia Juhász, Júlia Pothárn

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
Tervezőgrafika szak, pályázati projekt

A Magyar Design Kulturális Alapítvány és a Magyar Formatervezési Tanács 2018 szeptember 28-án, a Design Hét keretében Design Konferenciát rendezett. Az esemény előkészítéséhez vizuális arculattervezési pályázatot írtak ki a konferencia logójának és arculati elemeinek megtervezésére, melyen I. helyezést értünk el. 

Az emblémában a technika és technológia fejlődésének időbeliségét és térbeliségét próbáltuk megjeleníteni, utalva a formatervezés jövőbeli lehetőségeit meghatározó technológiai rendszerekre. Mondanivalónk lényegét a fejlődés egyedi, egymással párhuzamos, jövőbe tartó útjainak képi megjelenítése közvetíti. Ezeken az átlósan komponált idővonalakon merevedik ki a MOST, egy közös pillanatkép a jelenben, ahol találkozunk, körbetekintünk, hogy feltöltődve, egymást inspirálva új lendülettel tudjuk folytatni a száguldást. Maga a jel egy térbeli illúzión alapuló „lehetetlen/végtelen” ábra, mely az idő végtelenségét sugallja. A téma kapcsán Escher és Vasarely „lehetetlen” ábrái inspiráltak minket. Üzenete: a lehetetlen is lehetséges, nincs képtelenség a jövőre nézve...

Az embléma grafikai kialakítását a fekete és fehér színek kontrasztosságára építettük, amellyel hangsúlyozni tudtuk a forma lendületességét. A színhasználat puritán megjelenését magyarázza, hogy a konferencia egy meghatározó stílusú történelmi helyszínen került megrendezésre, a Pesti Vigadóban. Az ábrázolás minimál design-hoz közelítő felfogása egyszerre hordoz értékállóságot és frissességet.

A Design Konferencia nagy érdeklődésnek örvendett, mintegy száz szakmabeli gyűlt össze 2018. szeptember 28-án a Pesti Vigadó Makovecz termében.

Témavezetők: Rozmann Ágnes
Szöveg: Juhász Klaudia, Pothárn Júlia
Fotós: Juhász Klaudia, Pothárn Júlia

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

Morzsák Cookbook for Children

Kitti Németh
2018

Email

Institute of Applied Arts, Sopron, Hungary
Graphic Design, BA Graduation Project

My degree work was designing a cookbook for children. My book is for kids who are moving safely in the kitchen, but they may require some help from their parents. When i designed Crumbs the primary consideration was to not teach to cook children, but to make them feel good about cooking. In the book, I didn’t illustrate the finished dishes, I illustrated the cooking process because the prosess is more fun and entertaining for them.

In the colors of the illustrations it was also important to be playful and cheerful, so I chose a very happy and eye-catching combination of neon pink and blue. The book was made with risography, and it has open chest binding and hard cover because I wanted to look different from other books on bookstores' shelves and make it easy to open the book when it is in use. I made the calligraphies for the name of the recipes and the title of the book.

Supervisor: Márton Juhász
Photo: Bendegúz Csizmadia
Words: Kitti Németh

Alkalmazott Művészeti Intézet, Sopron
Tervezőgrafika, BA diploma projekt

A diplomamunkám egy gyerekeknek szóló szakácskönyv tervezése volt. A könyvem azon gyerekek számára készült akik már biztonsággal mozognak a konyhában, de előfordulhat hogy némi segítséget igényelnek a szüleiktől. A Morzsák megtervezésekor az elsőszámú szempont az volt, hogy nem főzni szeretném megtanítani a gyerekeket, hanem a kedvüket szeretném meghozni a főzéshez. A könyvben nem az elkészült ételeket, hanem az elkészítési folyamatot illusztráltam azért, hogy még játékosabbá és szórakoztatóbbá tegyem a főzést számukra.

Az illusztrációk színeinél szintén fontos volt, hogy játékos és vidám legyen, ezért egy nagyon boldog és figyelemfelhívó kombinációt választottam, a neon rózsaszínt és a kéket. A könyvet rizográfiai eljárással készítettem el, kötését illetőn pedig nyitott gerinces és keménytáblás lett, mivel szerettem volna, hogy kitűnjön a könyvesboltok polcain, valamint hogy a használatkor ne okozzon nehézséget a könyv kinyitása. A receptek neveit, valamint a könyv címét én kalligrafáltam meg.

Témavezető: Juhász Márton
Fotó: Csizmadia Bendegúz
Szöveg: Németh Kitti

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

Memoblue Memory Game

Júlia Nizák
2019

Instagram
Behance
Email

Hungarian University of Fine Arts, Budapest
Graphic Design, Graduation Project

My diploma work is a memory game for adults using patterns of the blue dyeing techniques. Saving the tradition of Hungarian folk culture, pouring it into today’s form. My aim with this memory game is to stimulate memory activity related to visual perception.

32 cards, laser-cut plywood with with engraving and printed - laminated vinyl surface. As a secondary function, the players can use the cards as coasters. The cards come in a stylish box with magnetic closure.

Supervisors: Tamás Felsmann, Attila Auth
Photo: Júlia Nizák
Words: Júlia Nizák

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
Tervezőgrafika szak, diploma projekt

Diplomamunkám egy felnőtteknek készült memóriajáték a kékfestés technikájában használt minták felhasználásával. A magyar népművészeti hagyomány részét képező kékfestés mintakincsének gyűjteménye és grafikai újra értelmezése. A népi kultúra hagyományának megőrzése, mai formába öntve. 

Célom a memóriajáték által, a vizuális észleléshez kötött emlékezeti tevékenység fejlesztése. 32 db kártya, rétegelt lemez lézervágással és gravírozással, nyomtatott – kasírozott vinyl felülettel. A kártyák másodlagos funkciója, hogy a játszó asztaltársaság poháralátétként is használhatja a paklit. A kártyák egy mágneses záródású elegáns dobozban kapnak helyet.

A logó megtervezésénél azokat a motívumokat választottam ki, amelyek a leggyakrabban szerepelnek az általam felhasznált mintakincsben. A két különböző stílusú tipográfia kiegészíti egymást: a nagy arányú vékony-vastag vonalvastagság váltakozása, jól asszociálható a kékfestő minták hasonló vonalvastagság különbségeire. Ehhez a karakteres fonthoz kiegészítésként egy geometrikus fontot párosítottam.

Témavezetők: Felsmann Tamás, Auth Attila
Szöveg: Nizák Júlia
Fotós: Nizák Júlia

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

Benedictine Monastery Packaging

Virág Németh
2019

Instagram
Behance
Email

Hungarian University of Fine Arts, Budapest
Graphic Design, Semester Project

I remember, it was my first semester project, when I have started the university at 2016. In this year, I would like to refresh this packaging design again. It had prepared for a Benedictine Monastery.

The concept is very simple: I would like to simplify the label as much as I can. I had chosen one symbol, which is very important for catholics. I had chosen the most simple symbol to use it for the label’s shape. My goal was that the label should have enough space for the information. The way the label embraces the jar, gives a very characteristic design for this packaging. The dissimilar symbols and colors represents the different tastes.

Consultant: Ágnes Rozmann
Words: Virág Németh
Photo: Péter Bognár

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
Tervezőgrafika szak, évközi projekt

Emlékszem, ez volt az első projektem, amikor elkezdtem az egyetemet 2016-ban. Ebben az évben szerettem volna ezt a projektet felfrissíteni. A lekvárcsomagolás alapkoncepcióját az adta, akiknek készült. A bakonybéli Mauriciusz kolostornak készített terv célja az volt, hogy a címkét végletekig redukáljam, úgy, hogy az információnak elég helye maradjon. Az egész címke keresztet formázva kettévágja az üveget, utalva a lekvárt készítő kolostorra. Egy olyan vallási szimbólumot választottam, amely alkalmazása után nem válik tolakodóvá, és finoman utalva könnyen felhasználható a címke formájához. A különböző színek és piktogramok egy-egy ízt reprezentálnak.

Konzulens: Rozmann Ágnes
Szöveg: Németh Virág
Fotós: Bognár Péter

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

Kana Steps Board Game

Dorottya Bodnár
2018

Instagram
Behance
Email

Visual Arts Institute, Eger, Hungary
Graphic Design, MA Semester Project

The point of this game is to learn and practice the Japanese writing symbols in an entertaining way with others. The players can decide how many cards will they use during the game. The more symbols a player masters, the more cards he or she can play with. Besides, the board game can be expended with additional card decks - Katakana and Kanji as well.

The rule is simple: roll the dice, move forward and draw the card that on which’s symbol you’ve stepped on. If the player cannot complete the tasks from the drawn card, he has to go back a couple of units.

Photos: Dorottya Bodnár
Words: Dorottya Bodnár

Vizuális Művészeti Intézet, Eger
Tervezőgrafika szak, MA évközi projekt

A játék lényege a japán írásjelek tanulása és gyakorlása, egy szórakoztató csoportos módon. A játékosok eldönthetik hány kártyát használnak fel a játék során. Minél több jelet sajátítanak el, annál több kártyával tudnak játszani. E mellett a pálya bármikor bővíthető új kártyapaklikkal - Katakana és akár Kanji kártyákkal is.

A szabály egyszerű: dobni kell a dobókockával, majd lépni és felhúzni az kártyát aminek a grafikáját a léptünk. Ha a játékos nem tudja elvégezni a kártyán lévő feladatot vissza kell lépjen néhány mezőt.

Fotó: Bodnár Dorottya
Szöveg: Bodnár Dorottya

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

World Days Calendar

Gábor Kozma
2018

Instagram
Behance
Email

Visual Arts Institute, Eger, Hungary
Graphic Design, BA Graduation Project

My diploma work is a design calendar that illustrates the World Days as a printed and online diary. World Days are announced by intenational organizations, they recurrevery year and attract people's attention to the importance of certain cases. The task of my project is also to raise awareness to these cases.

99348.gif

The project is primarily used for entertainment, so the illustrations are caricature-like and humorous, and the characters are nice. I wished to make this object interesting by insinuating enduring experiences to everyday routine. By scrolling through the diary, we can find out exactly what World Days are coming up; for each week I highlight a different day as an illustration, so altogether I have 52 drawings in it.

I have designed the calendar pages for single-page illustrations so that there is enough space to write events and notes, fulfilling the note function as well. Due to its practical size, the calendar does not take up much space in the bag, we can carry it anywhere.

Consultant: Balázs Faa
Photos: Gábor Kozma
Words: Gábor Kozma

Vizuális Művészeti Intézet, Eger
Tervezőgrafika szak, BA diploma projekt

Diplomamunkám egy olyan design naptár, amely illusztrálva mutatja be a világnapokat nyomtatott és online határidőnapló formájában. A világnapokat nemzetközi szerveztek hirdetik meg, évenként ismétlődnek, és valaminek a fontosságára hívják fel az emberek figyelmét. A projektem is a figyelemfelhívás feladatát látja el. Elsősorban a szórakozást szolgálja, ezért az illusztrációk karikatúraszerűek, humorosak, karakterei kedvesek.

Szerettem volna ezt a tárgyat érdekessé tenni, a mindennapos használatba élményszerűséget csempészni. A naplót lapozva megtudhatjuk, hogy éppen milyen világnapok következnek; minden héthez más és más napot emelek ki illusztrációként, így összesen 52 rajz kapott benne helyet.

Az egyoldalas illusztrációkhoz tartozó naptároldalakat úgy terveztem meg, hogy legyen elég hely események és megjegyzések írására, a jegyzetfunkciót is betöltve. Praktikus méretének köszönhetően nem foglal sok helyet a táskában, bárhová magunkkal vihetjük.

Konzulens: Faa Balázs
Fotó: Kozma Gábor
Szöveg: Kozma Gábor

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

Fanomenon Comics

Barbara Katona
2018

Instagram
Behance
Email

Visual Arts Institute, Eger, Hungary
Graphic Design, BA Graduation Project

Fandom is a subculture that can fully be experienced only by those who really participate in it. I made a comic book that shows the everyday lives of crazy fans. Polarised but true stories are depicted – I can hold a kind of mirror for fanatical people in this way. I would like to present the negative effects of excessive fandom and help those concerned to notice in time their destructive dependence, or example, the abuse of their own bodies, their antisocial life, excessive spending, etc.

I would like to provide underlying content flavoured with humour in a medium that they also like to read. My goal is to create a critical attitude allowing the fanatics to be able to see themselves and their position from the outside. The protagonist of the comics is Trix, who gets involved in strange situations because of her excessive enthusiasm. She represents the fanatics. She has a cat, Dizz, who is also an important character in the stories.

Consultant: Gábor Csongor Szigeti
Photos: Gábor Csongor Szigeti, Barbara Katona, Dominika Katona
Model: Dominika Katona
Words: Zsófia Nagy
Thanks to: Angéla Kiss, Zoltán Zeman, Balázs Faa, Benedek Gulyás, András Katona

Vizuális Művészeti Intézet, Eger
Tervezőgrafika szak, BA diploma projekt

A rajongói réteg egy olyan szubkultúra, amelyről igazán csak az tud, aki átélte. Egy olyan képregényt készítettem, amely bemutatja az őrült rajongók hétköznapjait. Sarkított, de valós történeteket ábrázolok – ezzel egyfajta tükröt tartok a fanatikus emberek elé. A túlzott rajongás negatív hatásait szeretném bemutatni, és ezzel segíteni az érintetteknek abban, hogy időben vegyék észre destruktív függőségüket. Például saját testük bántalmazását, az antiszociális életet, a túlzott pénzköltést stb. Humorral fűszerezett mögöttes tartalmakat szeretnék csempészni egy olyan médiumba, amelyet ők is szívesen olvasnak.

A kritikai attitűd kialakítása a célom, melynek révén a fanatikusok képessé válhatnak arra, hogy kívülről lássák magukat és helyzetüket. A képregény főhőse Trix, aki különböző furcsa szituációkba keveredik túlzott rajongása miatt. Ő reprezentálja a fanatikus réteget. Van egy macskája, Dizz, aki ugyancsak fontos szereplője a történeteknek.

Konzulens: Szigeti Gábor Csongor
Fotó: Szigeti Gábor Csongor, Katona Barbara, Katona Dominika
Model: Katona Dominika
Szöveg: Katona Barbara
Külön köszönet: Kiss Angéla, Zeman Zoltán, Faa Balázs, Gulyás Benedek, Katona András

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

Zsuga Playing Cards Redesign

Zsófia Nagy
2018

Instagram
Behance
Email

Visual Arts Institute, Eger, Hungary
Graphic Design, MA Semester Project

Zsuga is a high quality, redesign 32-card Hungarian card. It has been released in several editions. Single color and 4 color forms. Hand-drawn characters and patterns decorate the cards, which are 16-character and 16-numbered cards. I was thinking about the traditional spring, summer, autumn and winter, which is the best in colors.

The characters became animals instead of people, making the compositions more exciting. As you will see the lower fishes of some fish species, the top bears, the king monkeys, and finally the aces belong to the majestic big cats. My goal was, among other things, to popularize the Hungarian card again, and of course I did not plan a card so it was a great challenge for me.

Consultant: Gábor Csongor Szigeti
Photos: Zsófia Nagy
Words: Zsófia Nagy

Vizuális Művészeti Intézet, Eger
Tervezőgrafika szak, évközi projekt

A Zsuga egy magas színvonalú és kivitelezésű 32 lapos magyar kártya redesign. Több kiadásban is elkészült, egyszínes és 4 színes formában. Saját kezűleg rajzolt karakterek és minták díszítik a lapokat amelyek 16 db karakteres és 16 db számozott kártyát jelentenek. A hagyományos tavasz, nyár, ősz és tél témában gondolkodtam, ami a színekben köszön leginkább vissza.

A karakterek emberek helyett állatok lettek izgalmasabbá téve a kompozíciókat. mint majd látni fogják az alsók egyes halfajtákat mintáznak, a felsők medvéket, a király majmokat és végül az ászok a fenséges nagymacskák fajába tartoznak. Célom az volt többek között hogy újra népszerűsítsem a magyar kártyát, és persze még nem terveztem kártyát így remek kihívás is volt számomra.

Konzulens: Szigeti Gábor Csongor
Fotó: Nagy Zsófia
Szöveg: Nagy Zsófia

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

Kinder Packaging Concept

Veronika Végh
2018

Instagram
Behance
Email

Hungarian University of Fine Arts, Budapest
Graphic Design, Semester Project

The package of Kinder chocolate, which remains unchanged for many years is well known to everybody. It is easy to remember the boy with the blue sweater on the cover. However, I think there are many more opportunities concerning the design of this package.

15_variatons.gif

Driven by this thought, I have designed a new edition from a different view. My aim was to create a colourful and more friendly design for children, which inspires them to play and create. There are four monster faces on the boxes, their teeth represented by the chocolate bars. By changing the bars, different type of grimaces can be achieved, thus inciting children to play with them.

Supervisor: Attila Auth
Words: Veronika Végh
Photo: Veronika Végh

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
Tervezőgrafika szak, évközi projekt

A mindenki által jól ismert Kinder csomagolás külalakja szinte változatlan évek óta, bárki könnyedén felidézi a kék pulóveres kisfiú arcát a dobozról. Azonban sok lehetőség rejlik még a csomagolás megjelenésén, ezért kapva az alkalmon terveztem egy új változatot, más megközelítésből. Célom egy színesebb, gyerekekhez közelebb álló karaktervilág felépítése volt, amely egyben játékra is készteti őket.

A csomagolásokon négy szörnynek az arca jelenik meg, melyeknek fogait maguk a csoki szeletek alkotják. A csokik variálásával újabb és újabb grimaszok rakhatóak ki az arcokon, ezzel beindítva a gyermekek fantáziáját és a játék iránti kedvüket.

Témavezető: Auth Attila
Szöveg: Végh Veronika
Fotó: Végh Veronika

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

ChocoGraph

Barbara Katona
2018

Instagram
Behance
Email

Visual Arts Institute, Eger, Hungary
Graphic Design, MA Semester Project

ChocoGraph is a chocolate series that contains the history of graphic design from the 1900s, Bauhaus. The brand can be useful for those who prefer learning the history of graphic design in a more playful way. All the pieces are in square format and has two or more collectible cards. One card shows the 2-coloured illustration, and the other one is the replica of the original artwork. In the back you can see a brief description of the era and the styles. We can see a timeline of graphic design if we put these chocolates together. In the sides you can see the era's name, the artist name, and the date. Design universities can also distribute these chocolates for the upcoming students to learn something useful.

Based on my experience a lot of designer student don't want to learn these dry historical texts. That's why I did a sweet chocolate packaging for it. You can eat a piece of white or dark chocolate while you are reading some information.

There are 10 packages and 1 premium package that can be a gift for your best friend. The premium one contains all of the 10 pieces, so it's a perfect gift for a birthday or even for Christmas.

Consultant: Gábor Csongor Szigeti
Photos: Gábor Csongor Szigeti, Barbara Katona
Words: Barbara Katona
Printed: DigitalPress

Vizuális Művészeti Intézet, Eger
Tervezőgrafika szak, évközi projekt

A ChocoGraph egy csokoládé-széria, amely a grafika történetét foglalja össze egészen az 1900-as évektől, a Bauhaustól kezdve. A márka hasznos lehet azok számára, akik a grafika történetét szívesebben tanulják meg játékosabb formában. Minden csokoládé négyzetes formájú, és tartozik hozzájuk két- két gyűjthető kártya is. Az egyik kártyán egy- az alkotó munkájáról készült illusztráció; a másikon az eredeti alkotás replikája látható.

Minden kártya hátoldalán rövid leírás van az adott korszakról, és az akkori stílusokról. Ha egymás mellé tesszük ezeket a csokikat, láthatjuk a grafika történetének idővonalát. Ez a csomagolások oldalán jelenik meg, és ha forgatjuk őket akkor láthatóvá válik az alkotó neve, a korszak neve, vagy az évszáma. Design egyetemek például nyílt napokon is osztogathatják ezeket a csokikat az érdeklődő hallgatók számára.

Konzulens: Szigeti Gábor Csongor
Fotó: Szigeti Gábor Csongor, Katona Barbara
Szöveg: Katona Barbara
Nyomtatás: DigitalPress

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra