Zengő Mountain Lookout Tower Concept

Viktória Nyerges
2016
Hungary

Email

PTE, Architecture, MA Graduation Project

The main aspect of the design concept was to create a natural, asthetic building that serves as a social tourist point as well as an amazing viewpoint, shelter for the visitors where they can enjoy nature and rest at the same time. The wonderful venue deserves a tourist center which is worthy of the environment, built up from organic materials and fits to the nature’s structure with its unique design. It could take the place of the current concrete tower and with its organic wooden structure it would not only funcion better but could give a more beautiful view architecturally.

In order to keep the uniqueness of nature the building was designed to reflect the abstract shape and form of the trees while a spiral staircase leads up to the rooftop inside the body of the building. The viewpoint is located at the intersection of the 3 main paths that leads to the top of the hill. The visitors can find themselves in a reception square where the organic wooden builiding looms towards the sky.

As we get on top of the steep hill in level height we can walk out to a promenade betweet the trees where we can enjoy a beautiful panoramic view of Pécs. We can get on top of the viewpoint by using a caracole located inside the block of the building. On the foliage level a shelter provides a resting place for the visitors.
We can use the dynamic path on the roof to walk and look around. The 3 basic units of the building look toward the local settlements of: Pécsvárad, Hosszúhetény and Püspökszentlászló. We can find a human sundial at the most sunny part of the building where visitors guess the current time from their own shadows.

The floor plan of the viewpoint has a symbolic content. The plan view of the building represents the Paeonia officinalis subsp. Banatica plant which is a native of this area only.

Consultant: dr. habil Donát Rétfalvi DLA

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

PTE, Építőművész szak, MA diploma projekt

A tervezési koncepció legfőbb szempontja egy természetközeli esztétikus kilátó, egy olyan közösségi turistapont a Zengő csúcsán, ahol az ide látogatók élvezhetik a csodálatos látványt, menedéket, megpihenésre alkalmas helyet biztosít számukra. Ez a gyönyörű helyszín megérdemel egy olyan turisztikai pontot, mely méltó a környezetéhez és szolid naturális anyaghasználatával és formavilágával beleillik a természet stuktúrájába.

A környezetétől idegen jelenlegi betontorony szerepét egy organikus faszerkezetű épület venné át, mely hálásabban töltené be a funkcióját s építészetileg szebb látványt ad. A terület védelme érdekében és a naturális környezet sajátossága miatt az épület formavilága a fák absztrakt rajzolataként alakul s tetejére az épület törzsében felvezető spirál lépcsőn vezet az út.

A hegycsúcsra vezető 3 ösvény metszéspontjában található a kilátó. Az ide látogatók egy kis fogadó térre érkeznek ahol égbetörően magaslik az organikus fa épület. Egyfajta kaput képez az ösvényeknek és dinamikus tömege koronaként magaslik a hegycsúcson. Ahogy felérünk a meredek dűlőn a kilátóhoz, szintmagasságban egy kinyúló részen ki tudunk sétálni a fák között a hegyből és Pécs irányában kinyílik előttünk a táj panorámája. A kilátó tetejére az egyik tömb törzsében csigalépcsőn jutunk fel. Lombkorona szinten egy menedékhely alvási lehetőséget biztosít az ide látogatók számára.
A tetőn egy dinamikus ösvényen tudunk sétálva nézelődni. Az épület 3 egysége a közeli települések felé tekint - Pécsvárad, Hosszúhetény és Püspökszentlászló irányába.

Az idő megjelenik a kilátón. Legbenapozottabb részén egy olyan analemmatikus napóra van kialakítva, ahol az ember a saját árnyékából tud következtetni a napszakra. Az időre kíváncsi ember rááll a dátumvonal megfelelő pontjára és a saját árnyéka fogja megmutatni neki azt.

A kilátó alaprajzi elrendezése szimbolikus tartalommal rendelkezik. Felülnézeti képe az épületnek a csak itt élő és őshonos bánáti bazsarózsa sziluettje.

Konzulens: dr. habil Rétfalvi Donát DLA

 
 

Ujváry Colony of Artists Concept

Vera Lőcsei
2016
Hungary

Behance
Email

BME, Architecture, Graduation Project

The subject of my diploma project is the Ujváry Colony of Artists in Kisoroszi. Kisoroszi is a small village on the top of the north part of Szentendrei Island. The great value of this village is its localization near the Danube and the mountains. This part of the Szentendrei Island was favourite place for artists at any time. I would like to continue the cultural network through my diploma project with new functions: ateliers, art gallery and catering place. The place what i choosed for the functions is the abandoned painter atelier of Ujváry Ignác and Ferenc and its site next to the Danube. The aim of my project is to keep the discovered values and the building in original form. The Ujvary Atelier is the only one flat-roofed house in the village therefore the new buildings for this site get freedom in forming.

Supervisor: László Vincze DLA
Consultants: Gábor Cséfalvay, János Laczkovics, János Viczai

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

BME, Építészmérnök szak, diploma projekt

A diplomatervem témája az Ujváry Művésztelep Kisorosziban. Kisoroszi a Szentendrei sziget északi csúcsán található zsákfalu. Legnagyobb értéke az elhelyezkedéséből adódik, a Duna és a hegyek közelségéből. A Szentendrei sziget ezen része mindig is közkedvelt helye volt a művészeknek. Diplomatervemmel a meglévő kulturális hálózatot szeretném folytatni, kiegészíteni olyan funkciókkal amik jelenleg hiányoznak: közös alkotóterekkel, a művek bemutatására alkalmas térrel és az ezeket kiszolgáló vendéglátó hellyel. A tervezési helyszín amit választottam Ujváry Ignác és Ferenc elhagyatott műterme és a hozzá tartozó Duna parti telek. Célom a felfedezett értékek megőrzése, az épület érintetlenül hagyása eredeti formájában. A régi funkció az újakkal kiegészítve lenne újra értékes. A műterem az egyetlen lapostetős ház a faluban, emiatt az erre a telekre helyezett építmények szabadságot kapnak a tömegformálásban.

Témavezető: Vincze László DLA
Konzulensek: Cséfalvay Gábor, Laczkovics János, Viczai János

 
 

'Lármaház' Winery Concept

Melinda Kósa
2016
Hungary

Email

METU, Interior and Environment Design, MA Graduation Project

It's interesting to see how much a building’s functionality change throughout the years. Evidently a building's life at its birth is designed to suit multiple functions. During the years, the needs change together with lifestyle changes. Despite these changes, we are able to transform these buildings into liveable and usable spaces over and over again. This is how the ever degrading number of smaller vineyards can escape. Along the upper plains of Balaton we can find a generous number of derelect and abandoned press-houses and cellars.

I was seeking to find solutions for these issues during my dissertation research, my selected press-house was reconsidered into a newly designed winebistro that was expanded into a so called Lármaház. This expansive building encompases a wine-workshop,wine-terrace and wine-cellar. The comfort of the guests is secured through the converted water dunkbaths called pancsolók. After a tiring day one has the opportunity to recover within the Másnapolók.

Supervisor: Péter Mátrai

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Belsőépítész környezettervező művész szak, MA diploma projekt

Érdekes látni, hogyan változik egy épületnek a funkciója az évek során. Persze már születésükkor is úgy épültek fel, hogy több feladatnak is megfeleljenek. Az évek alatt a szükségletek az életvitellel együtt változtak. Ezen változások ellenére is képesek vagyunk az épületeket újra és újra élhetővé, használhatóvá tenni. Így menekülhetnek meg a mára már megfogyatkozó kisebb szőlők, borászatok. A Balaton-felvidéken is lehet szép számban találni elhanyagolt, elhagyatott présházakat, pincéket.

Diplomamunkám során erre a problémára kerestem megoldást, ami során a választott présházat újra gondoltam és borbisztrónak alakítottam át, majd kibővítem egy úgynevezett Lármaháznak. Ez a terjedelmes pince egy Borműhelyt, Borteraszt és Borospincét is magában foglal. A vendégek kényelmét a fürdő dézsákból kialakított Pancsoló biztosítja. Egy fárasztó napot pedig a Másnapolókban van lehetőség kipihenni.

Témavezető: Mátrai Péter

 
 

Ecumenical Church and Community Center

Edina Király
2016
Hungary

Email

METU, Environmental Design, BA Graduation Project

The topic of my graduation project is the relationship between the shrine and unhallowed spaces. My plan was to create a church surrounded by a calm, peaceful milieu, therafore I chose the woods of Péterhalom.
The conception is about the inhomogeneity: the realization of the cut out from a secular environment. The building is smooth: from outside unites with the woods because of its dark facade, but the interiors are lightly. The nave spread clear-out and glorious atmosphere. Light colours and patrician materials dominating together with the picture of the woods.

Supervisor: Tibor Kecskés DLA

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Környezetkultúra szak, BA diploma projekt

A diplomamunkám a szent és profán terek kapcsolatán, a szakralitáson alapszik. Olyan templomot szerettem volna létrehozni, amely körül a nyugodt környezet biztosított, így a választásom a Péterhalmi-erdőre esett. A koncepció megfogalmazásánál elsődleges volt, az inhomogenitás, a világi térből való kiszakadás megteremtése. Maga az épület egyszerű megfogalmazású: kívülről a sötét homlokzatával egybe olvad az erdővel, ám a belsőterek ennek kontrasztjaként világosságra törekszenek. A templomtér letisztult és emelkedett hangulatot áraszt. Az erdő képe mellett világos színek és nemes anyagok mutatkoznak meg.

Témavezető: Kecskés Tibor DLA

 
 

Community Center Concept

Eszter Jóföldi
2016
Hungary

Email

METU, Interior and Environment Design, MA Graduation Project

My diploma plan places in Budapest III. District. The old shed of Obuda takes places in the intersection of Vorosvari street and Becsi street. There are two buildings on the plot, both of them are no longer in operation. The staff building stands without a roof, the tram depot only has one frontage. The building remains are protected by the Heritage Committee. This is the reason why I kept them.

I have decided to transform the place into a community center. My decision was based on the fact that there are so many panel house in this area. Also there are not enough place for the people to spend their spare time.

The planned community center has lockable, rentable rooms and also areas where anybody can spend their time, talk, read or hold a meeting. A community park is located around the building with playground for children and adults, a vegetable garden which is suitable for education, an outdoor grandstand and many place to sit down and relax.

Supervisor: László Gergely

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Belsőépítész környezettervező művész szak, MA diploma projekt

A tervezési helyszín Budapest III. kerület Óbuda, a Vörösvári út és a Bécsi út kereszteződésénél található volt Óbudai kocsiszín területe, mely 1907-ben épült. A telken található forgalmi épület lebontását az idők során megkezdték, tetőszerkezete már nem áll. A villamos kocsiszín épületének pedig már csak a Hunor utcai homlokzata áll. Mindkettő épület megmaradt utcafronti homlokzata műemléki védettséget élvez, így ezek megtartása nem volt kérdés.

A választott közösségi ház funkciót a kerület ezen részében nagy számban előforduló panel lakótelep, illetve a számos oktatási intézmény hívta elő. Emellett az olyan jellegű közösségi terek hiányára is felfigyeltem a kerület ezen részén, amelyek a szabadidő eltöltésére lehetőséget adnak bármilyen kötöttség nélkül.

A tervezett közösségi központon belül a zárható, bérelhető termek mellett és az épületet körülvevő parkban célom volt olyan helyek kialakítása, ahol a terület lakossága szabadidejét eltöltheti, beszélgethet, olvashat, megbeszélést tarthat.

Témavezető: Gergely László

 
 

METU Workshop House Concept

Fanni Fehér
2016
Hungary

Behance
Email

METU, Environmental Design, BA Graduation Project

The concept provides place for those faculties of the Design Institute which require workshops, so the students would be able to work near the University. That is why the nearby building, being a block away on the corner, was opted for. It has room for various workshops including woodwork, weaving, sewing, knitting, pottery and 3D. By reducing the height of parapet of the ground floor windows, the exhibition room and some of the workrooms became more opened to the street front. The colored, perforated facade not only hides the cellar windows, but also highlights the entrance. By keeping the building’s current facade roofs and changing the court roofs, a usable attic was created that provides space for working and designing, so the students of different faculties could interact, communicate to one another, and as a result, it could lead to common projects and collaborations.

Supervisor: Adrienn Emresz DLA

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Környezetkultúra szak, BA diploma projekt

A koncepció a Design Intézet műhelyigényes szakainak biztosít helyet arra, hogy az iskolához közel tudjanak dolgozni a hallgatók. Így esett a választás az egy tömbnyire, saroktelken álló épületre, melyben található: asztalos-, szövő-, agyagozó-, 3D-, varró-, kötő műhely. A földszinti nyílászárók parapet magasságának csökkentése által nyitottabbá vált az utcafront felé a kiállítótér, illetve a műhelyek egy része. A két homlokzaton elhelyezett színezett, perforált burkolat nem csak a pinceablakokat rejti el, de kiemeli a bejáratot is. Az épület jelenlegi homlokzati tetősíkjait megtartva, az udvariakat viszont átalakítva létrejöhetett egy hasznosítható tetőtér, ami teret ad a munkának, tervezésnek, így a különböző szakok hallgatói között interakció jöhet létre, ami közös projektekhez, kollaborációkhoz vezethet.

Témavezető: Emresz Adrienn DLA

 
 

'architACT' Proactive Architectural Experiment

Anna Ditta Fehér
2016
Hungary

Email

METU, Environmental Design, BA Graduation Project

Designing for an existing problem and existing community is always challenging, yet exciting task. That idea was my motivation when i decided to design for the Himalayan village community of Zangla. My aim was to create an interaction enhancing system with architectural tools, in the spirit of ’half design’, which can contribute to maintain the hundreds of years old symbiotic system and the passing of culture from generation to generation. Even if rapid change is taking place in the region. My diploma work is a merge of contemporary knowledge and culture, which is inspired by the life circle of the people of Zangla. It aims to keep the most important thing in the changing world: community spirit, through which the passing of traditions can be made possible. I was going deep down to the roots of culture, trying to find an elemental aspect of it, what can be used to connect people and generations. I found this element in the folk tales of Ladakh. With merging the product culture and the spiritual heritage, i wanted to create an object, or more like a system, which can be a drop in the water that can launch a kind of community activity by the people's own ambition.

Supervisor: Beáta Molnár
Consultant: Beáta Molnár

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Köznyezetkultúra szak, BA diploma projekt

A projektem célja a helyi közösségi kapcsolatok fenntartása, a generációk összekötése. A helyi kontextus elemzéséből kiindulva olyan tárgyat hoztam létre, amely együttműködve a meglévő iskolaépülettel, de flexibilisen használható és ezzel nem köti az embereket az oktatás fizikai és szellemi falai közé sem, ám egyértelműen asszociálható a kultúra örökítésével. Kiindulási pontom a mese volt, amely minden kultúra természetes, elemi része. Először a helyi tárgykultúrából fakadó objektumot, egy ülő, írófelületként funkcionáló nemezszőnyeget terveztem, amely iskolán kívül-belül is használható. A szőnyegek hidegben felületként működnek: a sorolható elemeknek köszönhetően hozzájárulnak a hőmérséklet kellemesen tartásához. Az objektekbe a ladakhi népmesék elemei kerülnek, s ezek mozgatásával az iskola interaktív mesekönyvvé válik. Az iskolát és a környezetet fonott kubusokkal kötöttem össze, amelyek a szőnyegekkel játszóhelyként használhatóak.A projekt reményeim szerint a közösségi folyamatok katalizátoraként lelassíthatja a Zanglaban végbemenő gyors és invazív változásokat.

Támavzető: Molnár Beáta
Konzulens: Molnár Beáta

 
 

'House of Healing' Building Concept

András Botos
2016
Hungary

Website
Email

BME, Architecture, Graduation Project

After looking at the current situation of healthcare architecture, I’ve decided to design a house for cancer patients, which is different: instead of a crowded, dark place without comfort, it should be a welcoming, personal space, full of natural light and places to relax. The building has four functions: A therapy center for the recovering; providing basic chemotherapy in the building so the patients don’t have to visit a hospital for these recurring sessions. The third is to provide a place for a community, since many people get out of touch with their friends and families during the illness. The last main function is to create places for retreating and meditating. The placement of the building uses the inclination of the site to react to the surrounding fabric of buildings. It has two faces: an outer harder shell which protects the users from the nearby noise. The inner transparent facade opens up to the courtyard providing peaceful inner world for relaxing and meditating.


Supervisor: Levente Szabó 
Consultant: Szilvia Strommer

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

BME, Építész szak, diploma projekt

Az jelenlegi egészségügyi épületállomány vizsgálata után úgy döntöttem, hogy egy rákos betegek által használt házat tervezek, amelyik más: olyan terekkel operál, melyek emberközpontúak, világosak és barátságos anyagokat használnak. A ház alapvetően négy különböző, de egymáshoz kapcsolódó funkciója van: terápiás központ (művészeti, mozgási terápiákhoz); a visszatérő kemoterápiás kezeléseknek is helyet biztosít; közösségi funkció –ahol a betegek bármikor beülhetnek, megihatnak egy teát, vagy beszélgethetnek másokkal-, illetve kisebb intimebb, elvonulós terek biztosítása. Az épület telepítése kihasználja a telek lejtősségét és így alkalmazkodik a változó környezethez. Az épületet kétarcúság jellemzi: a külső kemény burok a nagyobb autósforgalom zajától védi meg a használókat, amellett hogy vizuális kapcsolatot biztosít a kert különböző pontjaival. A belső transzparens homlokzat pedig egy intim, belső udvarra nyílik, ahol a betegek védett helyen pihenhetnek és feltöltődhetnek.

Témavezető: Szabó Levente
Konzulens: Strommer Szilvia

 
 

'Móló' Restaurant-pavilion Concept

Blanka Bató
Ferenc Banu
2016
Hungary

Behance - Ferenc
Behance - Blanka
Email - Ferenc

DE, Architecture, Semester Project

Our task was to redesign the 'Móló' restaurant at the centre of the IV. district. We designed a modular system that can be used by the public even when the restaurant is closed. The main pavilion is suitable for serving drinks as well as street food. It is built using the frame of a standard shipping container. The sides are covered with semi-transparent polycarbonate. When closed for the night, the pavilion transforms into a light-emitting box. The building stands at the edge of a small grassy area, customers can be served on both sides. A modular terrace-system is built using smaller container frames, fixed furnitur, and polycarbonate side panels. We wanted to avoid putting heavy furniture on the lawn - customers can sit on custom-made cushions.

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

DE, Tervező Építészmérnöki szak, Évközi Projekt

A feladat az Újpest főterén üzemelő 'Móló' büfé új, fiatalos arculatú épületének megtervezése volt. Olyan tárgyszerű elemekből álló rendszert szerettünk volna kialakítani, mely akár éjszaka, nyitvatartási időn kívül is a tér kiemelt pontjaként működik. A fő pavilon az italkiszolgálás mellett egyszerűbb ételek elkészítésére is alkalmas, a szerkezeti vázát egy újrahasznosított szállítókonténer adja, erre polikarbonát lemezek kerülnek. Az oldalpanelek lezárásával a büfé egy egész felületén sejtelmesen világító kubussá alakul át. A büfé a burkolt és füves területek határán helyezkedik el, a kiszolgálás mindkét irányba lehetséges. A teraszok kisebb konténervázakból készülnek, leszerelhető polikarbonát oldalfalakkal és fix bútorozással, így az igényeknek megfelelően alakítható, mégis vandálbiztos rendszert alkotnak. A tér egyetlen nagyobb zöldfelületét ezzel szemben nem akartuk bútorozással terhelni - a büfé logójával ellátott, tartós ponyvaanyagból varrt ülőpárnák teszik lehetővé a piknik-hangulatú ücsörgést.

 
 

Floating Restaurant

Zoltán Zöldhegyi
2015
Hungary

Linkedin
Email
Web

PTE, Architecture, MA Graduation Project

My task was to plan a small-scale public building in connection with water. In my opinion the future of architecture is in the reutilization of old buildings, so I was looking for an old and unused building near a river. I found the ship loading tower of Dorog in the Danube, 2,5 km away from Esztergom. This industrial monument with several unique abilities was designed by Antal Sorg in 1926. The coal of Dorog arrived there via cableway and left by ship to Csepel.

My aim was to find a timely and valid function for the building, expand its open space as much as possible while keeping its values at the same time. I made numerous researches and consultations with the local government regarding the function. I decided to plan a Fine Dining Restaurant, because this is the best role which is sufficient for the abilities of the building. As I can see it, Esztergom’s future lies in its outstanding tourism, thus this function could become a self-sustaining and independent tourist destination in the long-term.

Supervisor/Consultant: Dr.habil Donát Rétfalvi DLA

___

PTE, Építőművész szak, MA diploma projekt

A feladat vízzel kapcsolatos kis léptékű középület tervezése volt. Az építészet jövőjét nem az új építésű épületekben látom, így kerestem egy víz közeli használaton kívüli épületet, amivel szükségszerű foglalkozni. Így bukkantam Esztergomtól 2,5 km-re, erre az uszályrakodó toronyra a Duna vizén magasodva. Ezt az egyedi adottságokkal rendelkező ipari műemléket 1926-ban tervezte Sorg Antal és a dorogi szénbánya végterméke érkezett ide kötélpályán és távozott innen hajókon Csepel felé.

Célom volt új időszerű és indokolt funkcióval ellátni az építményt, lehetőség szerint bővíteni, értékeit megőrizve. A városfejlesztést tanulmányozva és a helyi közigazgatással konzultálva döntöttem egy Fine Dining étterem létrehozása mellett, mivel szerintem ez az egyetlen funkció, aminek kimondottan szüksége van az épület adottságaira és fordítva. Véleményem szerint Esztergom jövője kiemelkedő turisztikájában rejlik, így ez a funkció hosszútávon ” önfenntartóvá” és önálló turisztikai céllá tud válni.

Témavezető/konzulens: Dr.habil Rétfalvi Donát DLA

___

Program Partners
Design Workshop
Kreatív Magazin
Gestalten
Skillshare