'Zoom' Short Film

Erika Tóth
2016
Hungary

Email

METU, Animation, BA Semester Project

How much do we realise the world? What happens if zoom in or move away from the medium of everyday life? The bigger controls the smaller one or inversely? How important part is human being in the universe? Is there a general organizing principle? Is there an outsider observer?

These and other questions made this animated short film titled ZOOM born. It shows different worlds which seemingly indipendent. Correlations can be seen only from the viewer's perspective. The characters are different in basic attributions, they are busy or lazy, more or less understand the world, closer or further from human beings, but there are basic similarities as well. The film reflects on the known and unknown laws of nature.

Supervisor: Mihály Sikur

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Animáció szak, BA évközi projekt

Mennyit érzékelünk a világból? Mi történik, ha ránagyítunk, vagy eltávolodunk a mindennapi élet közegétől? A nagyobb irányítja a kisebbet, vagy fordítva? Mennyi lehet egy ember szerepe az univerzumban? Van-e valamilyen általános rendező elv, létezik-e külső szemlélő?

Ilyen és hasonló kérdésekből született ZOOM című animációs kisfilm. Különböző világokat láthatunk, melyek látszólag függetlenek, az összefüggések csak kívülről láthatók. A szereplők alapvető tulajdonságaikban különböznek, sietnek vagy lusták, többet vagy kevesebbet értenek a világból, közelebb vagy távolabb állnak az emberhez, mégis vannak alapvető hasonlóságok is. A film a természet ismert és ismeretlen törvényeire reflektál.

Témavezető: Sikur Mihály