'Whole' Photo Series

Gábor László Belicza
2016
Hungary

Email

KE, Photography, BSc Graduation Project

My series, Complete, originates from my family's grief. My nephew's father passed away at a young age, thus leaving the five-year-old boy to his mother alone. My pictures tell the story of a family mourning struck by this tragedy.

Changes of emotions are, what can outline each individual's common, yet particular life story. My main character is a boy, his name is Gergő and I portray his progression sometimes faded, sometimes well accented in order to show completeness in the imagery. Basically, documenting in a subject way is the tone for the series. There are no perfectly predestined situations. This let's me explore the hierarchy between relatives. Sceneries become backgrounds as for the eternal lack of emotion, besides intimate places discovering trust and privacy.

Not only a person was buried then, but the possibility of dealing with this loss together, as well. It is a difficult mission to form picture of the tragedy, so what is right in front of us stays hidden somehow. The reason of distancing is on one hand because of this dramaturge, on the other hand because of the perks of being a child. A young person does not perfectly understand what death is, he pictures something lyrical - his point of view becomes mine.

Through the family's surroundings and its method of work we can have a peek at this boy's future, not only his past and present. Constant farewell and the act of moving on is reflected in human existence.

Supervisor: Dr. Péter Baki

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

KE, Fotográfia szak, BSc Diploma Projekt

Az Egész című sorozat a saját családom gyászának hajnalában gyökerezik. Unokaöcsém édesapja fiatalon elhunyt, ezzel anyjára hagyva öt éves gyermekét. Egy özvegycsalád mindennapjairól mesélnek a képeim melyre rányomta bélyegét a tragédia.

Az érzelmi folyamatok váltakozása az, amely körberajzolhatja gyakori mégis minden esetben egyéni élettörténetüket. A kulcsszereplőm egy kisfiú, Gergőnek hívják, olykor halványan s olykor hangsúlyosan ábrázolom fejlődését, ez a narratíva a képek összjátékáért felelős. Alapvetően szubjektív dokumentumfotók építkeznek egymás dramaturgiájára. Nincsenek teljesen előre megírt helyzetek. Ennek kulcsa a családon belüli viszonyok tájékozódásában kap szerepet. A tájak hátterekké mérséklődnek az érzelmi túlélés örök hiányában, mindemellett a személyes terek bizalmasságot és magánéletük intimitását fedik fel.

A családom nem csak egy tagját temette el, de az esélyét is annak, hogy ezt együtt tudjuk feldolgozni. A tragédia és annak velejárójáról nehéz képet fogalmazni, rejtve marad, amely igazán az előtérben van. A fotók távolságtartásának oka egyrészt ebben a dramaturgiában rejtőzik, másrészt pedig a gyermeki létben. Egy gyermek nem tudja mi az a halál, lírai képet fest erről önmagában s a világában, a tekintetem mintha az ő tekintete lenne.

Ebben a sorozatban nem csak egy gyermek múltját és jelenjét, de megrendítő jövőjére is rálátást nyerhetünk egy család élet terén és történetén keresztül. Az állandó búcsúzás és a továbbhaladás együttléte, visszaköszön az emberi létben.

Témavezető: Dr. Baki Péter