Wanderer Project

Multiple creators, 2013, Hungary


Moholy-Nagy University of Art and Design, Design Institute, Product Designer MA

___

Our project is a group of concepts, which is based on the senses. These senses are the followings: vision (reception of a space), smelling (smell of home), touching (security of home) and the influence of a space's acoustics (to avoid echo). We would like to show the concept through a journey of a rover, who makes his temporary 'shelters' homey with these objects by separating a personal space for himself.

In practice it is a square textile, to which two other objects belong: a lightning one and another piece, which resembles the scent of home.

Creators: Zoltán Nagyapáti, Nelli Szabó, Adrienn Tillinger
Photo-Video: Zsolt Ficsór
Model: Töős Dániel


Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Design Intézet, Formatervező MA

___

A Wanderer Project az otthonosság érzeteinek, érzéseinek kutatásából indult, ezeket mindhárman különböző aspektusokból vizsgáltuk. Abból a gondolatból építkeztünk elsősorban, hogy egy teljesen sötét és üres térben mik lehetnek azok a tényezők, amelyek a legfontosabbak az otthonosság érzésének megéléséhez illetve, hogy milyen szimbólum, szimbolikus figura testesíti meg számunkra az otthonosság keresését. Koncepciónk érzékekre épít. A látásra (tér érzékelése), szaglásra (az otthon illata), tapintásra (az otthon biztonsága) valamint a tér akusztikájának befolyásolására (visszhang kiküszöbölése). A projektet egy vándor karakterén keresztül mutatjuk be, aki ezekkel a tárgyakkal teszi otthonossá ideiglenes „menedékeit”, leválasztva magának egy személyes teret. A gyakorlatban ez egy tértextil, amihez két kisebb tárgy tartozik, egy világító és egy, az otthon illatát jelképező társdarab.  Az emocionális tartalmak a következő fogalmak mentén jelennek meg: otthon érzetei, az otthon szertartásai és az otthon biztonsága. Ezek olyan hétköznapi, személyes igényeket takarnak, melyek ritkán jelennek meg tárgyiasult formában, a mi koncepciónk ezen érzetek hangulat-mozaikok tárgyiasult metaforája.

Alkotók: Nagyapáti Zoltán, Szabó Nelli, Tillinger Adrienn
Fotó-videó: Ficsór Zsolt
Modell: Töős Dániel