'Shima' Bag Collection

Balázs Király
2016
Hungary

Facebook
Behance
Email

MOME, Textile Design, BA Graduation Project

I was inspired by the diverse population of South America, the cultural and economic gaps, and the co-existence of these extreme contrasts. My starting point was not the traditions and characteristics of folk costumes, but the hidden eclectics beneath the surface. The concept is determined by the simultaneous presence of “traditional” and “modern”. I have formulated this contrast in the guise of three leather objects.

In terms of material usage, the leather manifests the “traditional”, while the black colored metal reveals the presence of the “civilized” man in the life of native people. The shape of the bags evokes the bow and the arrows, also, the leather symbolizes the victim, where the metal is the tool that pierces it. As the hunter chases and hunts down the beasts, so pursues the modern man the indigenous tribes by affecting their daily life in means of displacement from their homeland by drug smugglers and armed men. The sense of danger is necessarily present in the objects by the extending metals.

Supervisor: Judit Bráda, Réka Vágó
Photography: András Vizi
Model: Carol - Visage Model
Clothes: Ferenc Zepkó

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

MOME, Textiltervezés szak, BA diploma projekt

Dél-Amerika vegyes népessége, a kulturális, gazdasági szakadékok, és a végletekbe menő ellentétek együttélése ragadott meg. Nem népviseleti hagyományokból, jellegzetességekből indultam ki, hanem a felszín alá bújtatott eklektikából. A tradicionális és a modern egyidejű jelenléte határozza meg a koncepciómat. Ezt az ellentétet fogalmaztam meg három bőrtárgyban. 

Anyaghasználat szempontjából a bőrrel nyilvánul meg a tradíció, a feketére színezett fémekkel pedig a „civilizált” ember jelenléte a természeti népek életében. A táskák formavilága az íj és a nyilak alakját idézi, egyúttal a bőr az áldozatot, a fém az azt átdöfő eszközt jelképezi. Ahogy a vadászó ember űzi és elejti a vadat, úgy hajszolja a modern ember a bennszülött törzseket azzal, hogy mindennapjaikat befolyásolja az őket szülőföldjükről kiszorító kábítószercsempészek és fegyveresek. A tárgyakban szükségszerűen a veszélyérzet is megjelenik azáltal, hogy a fémek túllógnak a bőr szélein.

Témavezető: Bráda Judit, Vágó Réka
Fotó: Vizi András
Modell: Carol - Visage Model
Ruhák: Zepkó Ferenc