"Scale" Experimental Design

Petra Bognár
Bence László Dobos
2015
Hungary

Web Bence
Web Petra
Email

MOME, Metal Design x Architecture, MA Graduation Project

Can we use limescale as a positive material? Are we able to build with the material which causes problem everywhere? Our idea is a space, which is different year by year, the walls shaped by the deep, the colours gifted by the reflect lights of our own body, built by limescale. Under 4/5 part of our country there is thermal-water, and next to the ground there are 1400 drilled spring, out of work.

But can we use it otherwhence? Mineral content from more than 1000 meter deep thermal-water able to creatse surface, makes space, contains light its white colour and as calcite is the 3. element of the Mohs-scale. The aim of the experimental and researching project is to use the mineral content to build bath and warming units presenting time and multisensorial perception.

Supervisors: Ákos Juhász - Institute of Architecture, Balázs Orlai - Institute of Design
Consultants: András Göde - Institute of Architecture, András Mohácsi - Institute of Design, Silvia Cogo - ISIA Faenza, Bálint Veres - Institute for Theoretical Studies

___

MOME, Fémműves tervező művész x Építőművész, MA diploma projekt

Vajon megoldható a vízkő pozitív anyagként való felhasználása? Lehetséges építeni azzal az anyaggal, amely a mindennapjainkban csak problémát okoz? Elképzelésünk egy tér, mely évről évre más, falait a föld mélye alakítja, színeit a testünkről visszaverődő fények adják, fénye a víz hullámzó tükröződéséből adódik. Országunk 4/5 részén található termálvíz, valamint a talajfelszínen közel 1400 fúrt kút, használaton kívül.

De nem lehetne máshogy? A közel ezer métert megtett termálvíz ásványi anyag tartalma lerakódva képes felületet létrehozni, teresedést kialakítani, fehér anyagában fényt hordozni, s kalcitként a Mohs-féle keménységi skála 3. eleme. A kooperációban létrejött kísérleti és kutatási munka célja a víz ásványi anyag tartalmából épülő fürdő- és melegedő egységek évekig tartó folyamatával az idő szemléltetése, a multiszenzoriális érzékelés erősítése, melyhez a Hősziklák Útja túraútvonal megtervezése is társult.

Témavezetők: Juhász Ákos - Építészeti Intézet, Orlai Balázs - Design Intézet
Konzulensek: Göde András - Építészeti Intézet, Mohácsi András - Design intézet, Silvia Cogo - ISIA Faenza, Veres Bálint - Elméleti Intézet
Szakértők: Dr. Dobos Irma, Liebe Pál, Szabó Ábel, Prof. Dr. Géher Pál, Vékes Endre, Dévényi Tamás, Vancsura Miklós, Szita Gábor, Horváth Zsolt, Henszelmann Imre, Csávás-Ruzicska Tünde, Bokor Zsuzsa
Grafika: Kaszanyi Nóra, Héjja Luca
Fotó: Bognár Benedek
Videó projektmenedzser: Fazekas Veronika
Videó art director: Ács Aliz Veronika
Operatőr: Bognár Benedek
Túrázó: Ádám Krisztián

___

Program Partners
Design Workshop
Kreatív Magazin
Gestalten
Skillshare