'Rewritten Lives' Photo Series

Eszter Kálóczi
2016
Hungary

Email

METU, Photography, BA Graduation Project

I based my diploma work around the abuse of the swabian minority after the second world war. I made a fictional photo album, where I built my story around the lies and promises that where made in the commands for the relocation of the german people and there russian forced labor camps. Thereby, that I present this untruthful and idealized picture of the history through an item, that is so personal and intim, like a family photo album, it increases the weight on how big political authorities play with peoples life arbitrarily. In my work I also wanted to show the personal trauma of a temporary family, that was made by the war situation. With the help of my album I could give György Kreisz, Anna and Ani a complete and joint life. A life they deserved.

Supervisor: Péter Pettendi Szabó

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Fotográfia szak, BA diploma projekt

Diplomamunkámban a sváb kisebbség második világháború utáni meghurcolásait dolgoztam fel. Egy fiktív fényképalbumot készítettem, aminek a történetét a kitelepítésre és az oroszországi kényszermunkára felszólító behívók ígéreteire és hazugságaira építettem fel. Azáltal, hogy ezt a hazug és idealizált történelemképet egy olyan személyes és intim tárgy által mutatom be, mint egy családi fotóalbum, még jobban felerősödik annak a súlya, ahogyan a politikai nagyhatalmak önkényesen emberek életével játszadoznak. Munkámban egy a háborús helyzet alkotta család személyes traumáját is meg akartam jeleníteni. Kreisz Györgynek, Annának és Aninak az albumom segítségével megteremtettem egy teljes és közös életet. Amit megérdemeltek volna.

Témavezető: Pettendi Szabó Péter