Rácz Thermal Bath Identity

Zsombor Kiss & Benedek Balás, 2012, Hungary


English text coming soon.


A jel kialakításakor elsődleges szempont volt a Fürdő gazdag jelentésrétegeinek vizuális megfogalmazása, a különböző történelmi korok hangulatának érzékeltetése, összekapcsolva azt a jelenkor hozzáadott értékeivel (modern struktúra), utalva így az építészeti koncepcióra. Az időtlen klasszikus értékeket is mai formanyelven kívántuk bemutatni, valamint lényegi – tartalmi – kapcsolatot teremteni az épület egészével.

A másik lényeges szempont a víz érzetének, jelenlétének absztrakt megjelenítése volt: a logót alkotó elemek vibráló optikai hatása felidézi a vízpermet, a fodrozódó hullámok napfényben való ragyogását. Emellett eszünkbe juttatja a drágakövek, kristályok csillogását, ezzel is sugallva a luxust, a tisztaságot, a különlegességet. Az érzékelés következő lépcsőfoka a jel kupolaként való értelmezése, ami egy karakteres jellemzője a török fürdő épületeinek. A természetes fény bejutására szolgáló felülvilágító nyílásokkal tűzdelt kupola – mint motívum – önmagán túlmutatva a csillagos eget szimbolizálja, szakrális (misztikus) jelleget kölcsönözve a thermának. Erre reflektál a két csillag jelenléte, valamint a logó tengelyében elhelyezett félhold, ami egyben a török eredetre is utal.

A logó centrumában látható „R” betű monogramként jelentkezik, a Fürdő identitását erősítve. Kifelé haladva – az évgyűrűkhöz hasonlóan – rétegződve helyezkednek el az egyes elemek. A színhasználat egyszerű: a kompozíció a vibráló hatás elérése érdekében, a fekete és a fehér szín kontrasztjára épül. A harmadik szín a bronz, amely megtölti élettel a logót; visszafogott, elegáns, luxus-és patina-érzetet biztosít. Az alkalmazott tipográfia a klasszikus talpas antikva (Garamond) és a modern groteszk betű (Futura) egymást kiegészítő, ellenpontozó tulajdonságaira alapoz.