'Planting Distance' Photo Series

Krystyna Bilak
2016
Hungary

Facebook
Behance
Email

KE, Photography, BA Semester Project

In my series I anthropomorphize the living nature. I am searching for the symbolic sign of symbiosis with nature, where the humans and floras share common qualities.
Beyond the representation of nature, the human appears as a similar existence, or a missing component, or rather as a participant of shaping the environment.
The elements of everyday life help us understand our situations. The assimilation, the outbreak, the shaped and untended sign of organic forms resembles of human characteristics.

Supervisor: Mária Pecsics

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

KE, Fotográfia szak, BA évközi project

Sorozatomban az embert az élő természettel személyesítem meg. A természettel való együttélés szimbolikus jeleit keresem, ahol az ember és a növényvilág azonos tulajdonságai tűnnek fel.
A természet ábrázolásán kívül az ember, mint hasonló létélményben részesülő egyed, illetve mint a környezet alakításában résztvevő, vagy hiányzó komponens jelenik meg különböző általa konstruált tárgyi elemek vagy jelenségek által.
A mindennapjainkból kiragadott szeletek a saját helyzetünk megértéséhez segítenek. A organikus formák asszimilációja, illetve kitörése, azok megformált, illetve elhanyagolt jegyei az emberi jellemvonásokra emlékeztetnek.

Témavezető: Pecsics Mária