'Perplex' Photo Series

Dávid Biró
2016
Hungary

Facebook
Behance
Email

KE, Photography, BA Graduation Project

The world is not directly accessible for the limited human existence, one of the main source of its cognition is photography due to its easy spreading, value of documentary and vision like projection. Are all of these enough to think confidently of the camera, and the photographs as the extension of our sight or prosthesis? Is the world acquirable only by images?

The outcome of knowing the physical reality visually is the capability of depth perception. Walking around an object and discovering its projections help illustrate and define the space on a plane. I use photographs as the objects of sensing the world, the projected spatial geometric objects work as the models of reality. The images recall the viewer's experience, so with the capability of depth perception, walking around the object in the mind and using the reference points leftover by the optical projection, their arrangement is getting solvable.

Consultant: Péter Baki PhD

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

KE, Fotográfia szak, BA Diploma Projekt

Az emberi korlátolt létezés számára a világ nem közvetlenül hozzáférhető, megismerésének egyik fő forrása a fénykép, annak könnyű terjeszthetősége, dokumentum értéke és látáshoz hasonló leképezése miatt. De mindez elég e ahhoz, hogy biztonsággal tekintsünk a fényképezőgépre, illetve az általa készült képekre, mint a látásunk kiterjesztésére, avagy protézisére? Vajon megismerhető e a világ csupán képek segítségével?

A minket körülvevő fizikai valóság vizuális megismerésének eredménye a térlátás képessége. A tárgyak körbejárása és annak lehetséges vetületének megismerése segít abban, hogy a teret egy sík felületen tudjuk ábrázolni, illetve értelmezni. A fényképet, mint a valóság észlelésének tárgyaként használom, a leképzett térgeometriai kompozíciók, annak modellezéseként működnek. A képek előhívják a néző tapasztalatait, így a térlátás képességével, képzeletbeli körbejárással, az optikai leképezésből megmaradt támpontokat felhasználva megfejthetővé válnak térbeli rendeződésük.

Konzulens: Baki Péter PhD