Natura Collection

Angéla Bognár
2018

Instagram
Email

Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest
Textile Design, MA Graduation Project

The knitwear and accessories collection are inspired by the feelings that have determined the summers of my childhood in the countryside, and where I experienced the symbiosis with nature, which encourages a high intense of responsibility and respect for our natural environment.

I have experienced the physical feelings in nature, in which the body is directly connected with the nature surrounding it and the associations of related memories are used in the design and preparation of the strata of knit fabrics. I used only natural ingredients, cotton, wool, linen and natural cow leather for making the pieces of the collection. All items of garments and accessories have been knit in shape, so they have not been scraped during the assembly.

During the design I tried to combine the pieces, so the eight garments, three bags and the picnic cover can be varied in at least twelve sets.

Consultants: Judit Bráda, Ildikó Kele
Models: Judit Wilhelm, Janka Kováts
Photo: Fábián Tóth
Words: Angéla Bognár

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest
Textiltervezés, MA diploma projekt

A kötött öltözék és kiegészítő kollekciót azok az érzések inspirálták, melyek meghatározták gyermekkorom vidéken töltött nyarait, s amelyek során megtapasztaltam azt a szimbiózist a természettel, ami nagyfokú felelősségvállalásra és tiszteletre ösztönöz a természetes környezetünkkel kapcsolatban.

A természetben megtapasztalt fizikai érzéseket, melyek során a test közvetlenül kerül kapcsolatba az őt körülvevő természettel, valamint az ehhez kapcsolódó emlékek asszociációit használtam fel a kötött anyagok struktúráinak tervezése és elkészítése során. Kizárólag természetes alapanyagokat, pamutot, gyapjút, lent és natúr marhabőrt használtam fel a kollekció darabjainak elkészítésénél. A ruhadarabok és kiegészítők minden elemét formára kötöttem, így nem keletkezett szabászati hulladék az összeállítás során.

Tervezés során törekedtem a darabok kombinálhatóságára, így az elkészült nyolc ruhadarab, három táska és a pikniktakaró legalább tizenkét szettben variálható.

Konzulensek: Bráda Judit, Kele Ildikó
Modellek: Wilhelm Judit, Kováts Janka
Fotó: Tóth Fábián
Szöveg: Bognár Angéla

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra