'Mustard Seed' Catholic Kindergarten

Ártér Architects
2012-2014
Hungary

Due to the low building budget the design of the namely catholic but in fact rather ecumenical kindergarten was determined by functionality and modesty.

The intentionally neutral, almost schematic building is to be spiced with sculpturesque formation of the mass and very pronounced coloring. The dominant use of yellow was inspired by the name of the institute and the next door monastery’s baroque facade. Inside the saffron-yellow was balanced by the may-green of the built in furniture and a pinch of ultramarine blue. We followed on the kindergarten iconography based on biblical motives with individually designed illustrations; the graphics of the building melts the system of the children’s signs.

Architects: Ártér Architects - Árpád  Álmosdi, Monika Csendes, István Pölös, Marianna Ilyés, Nóra Mészáros
Photo: Hellodesign - Norbert Juhász

___

A nevében katolikus, szellemiségében inkább ökumenikus óvoda épülettömegének és tereinek kialakításakor, az előre megszabott költségkeret miatt, a szigorú funkcionalitás érvényesült. Az építészeti formákat inkább csak értelmeztük, színekkel hangsúlyoztuk, de nem takartuk el burkolati textúrával, ornamentikával.

A szándékoltan neutrális eszközökkel megformált épületet játékos tömegplasztikával és határozott színezéssel igyekeztük ízesíteni. A sárga domináns használatát az intézmény neve és a szomszédos rendház barokk homlokzata is inspirálta.

A külsőn a tömeg kimetszéseit, a belsőben a hófehér tereket kibéleltük színes felületekkel. A színeket a 3-6 éves korosztály kedvelt árnyalataiból választottuk: a sárga és a sáfránynarancs melegségét a beépített bútorok tavaszi zöldjével és egy csipetnyi ultramarinnal ellenpontoztuk.

Az ovi bibliai motívumokon alapuló ikonográfiája egyedi tervezésű ábrákon jelenik meg, az épületgrafika szerves részét képezik a gyerekek óvodai jelei.

Alkotók:  Álmosdi Árpád, Csendes Monika, Pölös István, Ilyés Marianna, Mészáros Nóra
Fotó: Juhász Norbert - Hellodesign

___

Email ›
Web ›