Moiré effektus - diploma

Kiss Benedek

2012

___

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Média Design szak 

___

A Moiré effektus két vagy több hullám szuperpozíciójával kialakuló interferencia eredményeként létrejövő új hullám mintázat. A szuperpozíció elve alapján a kialakuló hullám minden pontja a két kiinduló hullám azonos pontjainak összegeként határozható meg. Ha hullámhegy találkozik hullámheggyel, akkor a hullámhegyek interferenciája konstruktív (erősítő), az eredő hullámhegy amplitudója megnő. Ha hullámhegy és hullámvölgy találkozik, akkor az interferencia destruktív (gyengítő), az eredő amplitudó lecsökken vagy meg is szűnhet. Ha két raszterszerű ábrát ellenkező irányokban elforgatunk illetve eltolunk és egymásra vetítünk, moiré mintázat keletkezik, amelyet a periodicitás megtörése okoz, egy kétdimenziós szinuszhullámhoz hasonló ábrát eredményez. 

Filmforgatási előírás az apró kockás és sűrű csíkos ruha viselésének elkerülése, mivel a felbontás függvényében a kamera CMOS érzékelője interferálhat a mintával.
A cél a moiré effekt életre keltése kamera és monitor használata nélkül, képfelbontástól függetlenül, egyfajta hack létrehozása, mely állandóan érzékelhető.

Fotó: Móró Máté

Video

___

Email
Web