MMPI Photo Series

Zsuzsanna Mészáros
2015
Hungary

Facebook
Email

MET, Photography, BA Graduation Project

Everyday we are flowing with the events almost senselessly. By the stimuluses which repeat each other we fall from one situation to another, usually we cannot break this strict process with slowly interpreting the moments of the present. In the scenes of my pictures the bare reality of everyday is appearing almost with exaggerated scale, mostly these are events, which happens to almost all of us. The area, the environment are decreasing, as also the number of situations what we can be sure of, where we can move self-confidently. I show the moment on my photos, where the person has moved out of it’s comfort zone because of their own uncertanity or due to external factors. Then he or she stops and thinks. To fit this I also skeletonized the spaces and contructed the pictures in a way to show only that which is relevant in the specific moment. I terminated every other, unnecessary elements, as we are excluding the distractions in such cases in real life. I didn’t want to show the actual situation but instead the spiritual moment experienced.

Supervisor/Consultant: Dezső Szabó

___

MET, Fotográfia szak, BA diploma projekt

A mindennapok során szinte öntudatlan sodródunk az eseményekkel, történésekkel. Az egymást ismétlő ingerek által egyik szituációból a másikba csöppenünk, általában nem szakíthatjuk meg ezt a szigorú folyamatot azzal, hogy hosszan értelmezzük a jelen időben játszódó mozzanatokat. A képeimen zajló jelenetek alapjául olykor már túlzott mértéket öltve a hétköznapi, a puszta valóság, a jó eséllyel mindannyiunkkal megtörtént vagy sokunk által átélt események szolgálnak. Csökken az a terület, környezet, egyre kevesebb az olyan szituáció, amiben biztonsággal mozoghatunk, amellyel kapcsolatban biztosak lehetünk. Azt a pillanatot ábrázoltam a fotóimon, amikor a személy a saját bizonytalanságából fakadóan valamilyen külső tényező hatására kizökken a valóságból, egy pillanatra lemerevedik és eltöpreng. Ehhez igazodva képileg is úgy konstruáltam, csupaszítottam le a tereket, hogy csupán az legyen látható, ami az adott pillanatban is releváns, minden más felesleges elemet kiiktattam, ahogyan ilyenkor a való életben is kizárjuk a külvilág „zavaró” tényezőit. Nem a valós szituációt, sokkal inkább a lelkileg átélt pillanatokat kívántam megjeleníteni.

Témavezető/konzulens: Szabó Dezső

___

Program Partners
Design Workshop
Kreatív Magazin
Gestalten
Skillshare