'Maladype' Theater Identity Concept

Zsófia Sztranyák
2016
Hungary

Facebook
Email
Web

METU, Graphic Design, MA Graduation Project

In lovari speech means maladype meetings. The audience meets with the actors, the reality meets with the fiction. A planar element meets his own shadow, and at this moment it will be understandable, it becomes a whole. The atmosphere of the visual identity based on the game of the instantaneous evolving light and shadow. The silhouette gives free space for the viewer 's imaginatio, however, it does not contain unnecessary details, it is more concentrated, so it can be more expressive. A silhouette could be free to think further or be supplemented, as well as the theater performances.

Supervisor: Péter Maczó
Bookbinding: Zsófia Cholnoky
Photo: Gábor Márián, Fanni Benkő Molnár, Mónika Németh

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Tervezőgrafika szak, MA diploma projekt

Maladype lovári nyelven találkozásokat jelent. Közönség találkozik a színészekkel, a valóság találkozik a fikcióval. Egy síkbeli elem találkozik az árnyékával, s ebben a pillanatban érthető majd meg, válik egésszé. Az arculat atmoszférája a fény-árnyék játéka által kialakuló véletlenek sorozata. E törékeny viszonyrendszer, dinamikus változás a mozgatórugója a vizualizációnak. Az árnykép szabad teret ad a néző fantáziájának, ugyanakkor, mert nem tartalmaz fölösleges részleteket, koncentráltabb, ezáltal kifejezőbb tud lenni. Egy árnykép szabadon továbbgondolható, kiegészíthető, ugyanúgy mint a színházi előadások.

Témavezető: Maczó Péter
Könyvkötés: Cholnoky Zsófia
Fotó: Márián Gábor, Benkő Molnár Fanni, Németh Mónika