Illustrated Book of Poetry

Sarolta Ágnes Erdélyi, 2014, Hungary


University of West Hungary, Institute of Applied Arts, Faculty of Graphic Design, BA graduation project

___

Szabina Ughy / Séták Peremvidéken illustrated book of poetry.

A poem: a whole universe. But is this universe infinite or finite? On a concrete level: a few dozen words. These are the poem-coordinates of the world. However, a word can either have one or multiple meanings, on its own or depending on the context. It affects both the intellect and our feelings. This is also my approach to illustrations. For me, this process was partly some kind of fine art operation as I had to convey feelings and visions in a way that the image in my head does not alter that of the poet. My aim was to design an imagery with its own artistic value and, beyond that, to create harmony between the two existing worlds through merging them in one single unity.

Consultant: Ferenc Barka
Fonts: Westeinde / Ádám Katyi, Pannon Antikva / Oszkár Boskovitz
Binding: Dávid Petró

Thanks to Dóra Juhász for the translation.


Nyugat-Magyarországi Egyetem, Alkalmazott Művészeti Intézet, Tervezőgrafika szak, BA diploma projekt

___

Ughy Szabina / Séták Peremvidéken illusztrált verseskötet tervezése.

Egy vers: egy egész világrendszer. De vajon ez a világrendszer végtelen, vagy véges? Konkrét szinten: pár tucat szó. Ezek a világ vers-koordinátái. Ugyanakkor a szónak lehet egy, vagy akár több értelme is, magában, vagy a környezete függvényében. Egyszerre hat az intellektusra s egyben az érzelmekre. Hasonló szemlélettel próbáltam megközelíteni az illusztrációk kérdését. Számomra ez a folyamat részben egyfajta képzőművészeti akció is volt, hiszen érzéseket és víziókat kellett közvetítenem úgy, hogy ne oltsa ki az én fejemben megjelenő kép, a költő által papírra vetettet. Először egy zárt, önálló művészi értékkel rendelkező képi világ létrehozás, majd a meglévő két világrendszer harmóniájának egy egységen belül történő megteremtése volt a célom.

Konzulens: Barka Ferenc
Betűk: Westeinde / Katyi Ádám, Pannon Antikva / Oszkár Boskovitz
Kötészet és élmetszés: Petró Dávid

___

Behance