Horizontal Space Concept

Erzsébet Zimmerer
2015
Hungary

Email
Issuu
Web

MOME, Architecture, MA Graduation Project

Danube is a huge value of Budapest. Despite its great endowments we are not able to access, there isn't any facilities for this. In urban development concepts and proposals of Budapest - such us the diversion of vehicles from the quay - the requirement of the Danube "taking possession" arises.

My plan consists of several floating elements, which may be docked seasonally in different parts of the city - thus giving opportunity to use different river shorelines every year, except the winter months. These playful landscape scale forms create not ordinary floating public spaces. The modular components can be applied in several ways.

The plan is a response to the present situation, but can stay together with the future large-scale urban design concepts as well. The shapes of the object inspired by the shortcomings of the Danube bank. As a landscape intervention it can be adequate in several places, even if it is an urban or natural environment.

Supervisor/Consultant: Zsófia Csomay, Ádám Czapek
Graphics: Márton Lente

___

MOME, Építőművész szak, MA diploma projekt

A fővárosban mindenkori vágy a Dunához, mint természeti közeghez való közelkerülés, amelyre azonban jelenleg nincsen kiépített lehetőség. Budapest városfejlesztési koncepcióiban és javaslataiban - mint például az autók elterelése a rakpartról - felmerül a Duna-part “birtokbavételének” igénye.

 A tervem több elemből álló úszómű, amely szezonálisan kiköthető a város különböző pontjain - ezzel lehetőséget adva arra, hogy évről-évre a téli hónapokat kivéve, más és más partszakaszról használhassák. Tájléptékű formakezelésével játékos, Budapesten nem hétköznapi úszó közteret alakít ki. Modulárisan sorolható elemei többféleképpen is kirakhatóak. A terv jelen helyzetre adott válasz, amely azonban a nagyszabású városépítészeti elgondolások esetleges megvalósulása után is működőképes marad.

A fővárosi Duna-part hiányosságai ihlették meg a tervem formakezelését. Tájépítészeti beavatkozásként több helyen, akár városi, akár természeti környezetben is megállhatják a helyüket.

Témavezető/konzulens: Csomay Zsófia, Czapek Ádám
Grafika: Lente Márton

___

Program Partners
Design Workshop
Kreatív Magazin
Gestalten
Skillshare