'Florentine' Concrete Tile Collection

KAZA Concrete, 2015, Hungary


Florentin’s flower-motive comes from an old book about medivial architecture and ornaments. It was decorating a wall in a monastery’s cloister. These tetragonal, half-opened spaces were designed for meditation and contemplation – exactly the same idea evoked in me observing the undulate but smoothed down lines of this flower.

I multiplied the pattern and eked out the interspaces with assimetric rhombs to make a constant and telling marking.

The name, Florentin – which can refer to the capital of the Renaissance – is also a male name with the concurrent meaning of 'flourishing, thriving‘ and 'considerable‘. It derivates from the tender 'flower‘ but it still stands for the shielding, eternal man. Just as the main character of the Colombian writer Gabriel Garcia Marquez’s novel Love in the Time of Cholera, Florentino Ariza, who at the age of 80 enthralls his childhood love. He is tenacious and steady but extremely gentle  - similar to flower patterns cast in concrete.

Designer: Mercédesz Nagy
Tile elements: 2 different form
Recommended colours: Moon Garden, Reliable Shaman
Set dimensions: 255x295 mm, 13,33 set/nm
Thickness: 11 mm on side, highest point 22 mm
Weight: 26,86 kg/nm


A ’Florentin’ virág motívuma egy, a középkori építészettel és ornamentikával foglalkozó régi könyvből merítette formai ihletését, amelyben egy középkori rendház kolostorának fali díszeként funkcionált. Ezeket a tetragonális félig nyitott tereket úgy tervezték meg, hogy azok a meditáció és elmélkedés folyamatait segítsék – egészen pontosan ez az érzés kelt életre bennem miközben a virág hullámzó mégis lesimított vonalait vizsgáltam. 

Megsokszoroztam a mintát és a köztes tereket aszimmetrikus, rombuszformákkal töltöttem ki, ezzel elérve egy egybefüggő mégis erőteljes mintázatot. 

A ’Florentin’ név – mely a reneszánsz korszak fővárosára is utalhat – egyben férfinév is, amelynek jelentése egyszerre ’virágzó, növekvő’ és ’ tekintélyes, figyelemre méltó’. Eredete a zsenge ’virág’ de állhat úgy is, mint a védelmező, örök férfi. Akár csak a kolumbiai származású író Gabriel Gacia Marquez ’Szerelem kolera idején’ című novellájának főhőse, Florentino Ariza, aki nyolcvan évesen bűvöli el gyermekkori szerelmét. Rendületlen és állhatatos mégis végtelenül úriember - akárcsak a betonba öntött virágmotívumok.

Tervező: Nagy Mercédesz
Burkolat elemek: 2 különböző forma
Ajánlott színek: Moon Garden, Reliable Shaman
Szett méret: 255x295 mm, 13,33 szet/nm
Vastagság: 11 mm a széleken, 22 mm a legmagasabb ponton
Súly: 26,86 kg/nm

___

Web ›