Finn népmesék könyv

Kövi Krisztina, 2014, Hungary

Nyugat-magyarországi Egyetem
Alkalmazott Művészeti Intézet
Tervezőgrafika szak
BA diploma projekt

Diplomamunkám egy linóleummetszetekkel illusztrált, finn népmeséket tartalmazó kétnyelvű (finn-magyar) könyv, amely azzal a céllal született, hogy a történetek lefordításán keresztül a finn kultúra mélyebb megismerésére adjon lehetőséget számomra. Emellett, mivel nyelvrokonainkhoz köthető irodalom a rokonság dacára is csupán elvétve lelhető fel hazai viszonylatok között, hiánypótló funkcióval is bírhat. A szövegek rövidsége és viszonylagos egyszerűsége által kezdő nyelvtanulók számára ideális kiegészítője lehet a nyelvtankönyveknek, de a nyelvet nem ismerők számára is szórakozást nyújt színes illusztrációi és a magyar fordítások révén.

A technika kiválasztásakor úgy gondoltam, egy hagyományos grafikai eljárás lenne a legmegfelelőbb, mivel a népmesék keletkezése a régi időkre nyúlik vissza. A linóleummetszés más sokszorosító grafikai metódusokhoz viszonyított „egyszerűsége” pedig jól illik a finnek lényegre szorítkozó, tartózkodó jelleméhez. A könyv mérete 20×17 cm.

Témavezető: Maczó Péter

___

Behance ›
Email