Elements of Silence Installation

Anna Bárdy
2013
Hungary

A csend elemek a csend és a fehér fény paradox természetének párhuzamos vizsgálata. Meta-médiális installáció, ahol a hang a fény változásait indukálja. A fény egy átírási folyamat eredményeként kerül kivetítésre, melyben szerepet játszik a tükör és a víz prizmaként való működtetése. Technológia alapú médiumátírás, ahol az RGB spektrum három különböző közvetítőn - digitális kijelzőn, vízen keresztülvetítve és nyomtatásban – keresztül válik vizsgálat tárgyává.

A csend elemek egy rétegzett multimédia csomag, amelyben kifejezésre kerülnek azok a vonatkozások, amelyek egyrészt a művészet technológiai természetét revelálják, másrészt azok reflexiók, amelyek korunk viszonyait próbálják értelmezni, a korszerűség és a tradíció tekintetében. A technológia fejlődése öngerjesztő folyamat, amely egy egyre gyorsuló, harsány és zajos közeget hoz létre. Ennek közvetlen hatására - és szükségszerű ellenpontjaként megszületik ismét a csend, a lassúság, a megnyugvás, a spirituális összpontosítás igénye. A mű ezt az igényt próbálja kielégíteni.

Fotó: Szombat Éva, Hartai Luca

___

Behance ›
Email ›
Web ›