Digital Showroom

Arnold Tóth
2015
Hungary

Tumblr
Email
Web

PTE, Architecture, MA Graduation Project

The innovative showroom is designed to combine the advantages of the real and the digital world, fully integrating them and providing space to conduct retail sales, audience-oriented brand surfaces and idea exchanges, presentations and exhibitions. Through the local cultural and social engagement the cultural spot is working as a community space and it’s located in Budapest’s historical starting point to importance of religious, cultural and retail life. The planned development reflects on defining Inner-Elizabeth City unique variety of off-line streets, the Oriental magic of the synagogues, the maze of through buildings. Development flanked by inner city and retail zone known as Madách promenade can be interpreted as the extension building of the public space that connects the physical area with the virtual reality.

Supervisor/Consultant: Dr. Ákos Hutter

___

PTE, Építészmérnök szak, MA diploma projekt

Az újragondolt bemutatótér célja, hogy kombinálja a valós és a digitális világ előnyeit, teljes mértékben integrálja őket, teret biztosítson kiskereskedelmi forgalom lebonyolítására, célközönség orientált brand felületnek, valamint eszmecseréknek, bemutatóknak és kiállításoknak. A helyi kulturális és társadalmi szerepvállalása révén közösségi színtérként működő kulturpont fejlesztése Budapest vallási, kulturális és kiskereskedelmi élet fontos történelmi kiindulópontjára mutat. A tervezett beépítés reflektál Belső-Erzsébetváros egyediségét meghatározó változatos, törtvonalú utcákra, a zsinagógák keleties varázsára, az átjáró házak szövevényére. A Madách-sétányként kialakult belvárosi, kiskereskedelmi egységek által közrefogott zónába tervezett épület a közterület kibővítéseként értelmezhető, mely összekapcsolja a fizikai teret a virtuális valósággal.

Témavezető/konzulens: Dr. Hutter Ákos

___

Program Partners
Design Workshop
Kreatív Magazin
Gestalten
Skillshare