"CUBIC" Skill Development Tool

Gyöngyi Horváth
2015
Hungary

Facebook
Email

NYME, Design, MA Graduation Project

Nowadays many parents sit their children to the computer or give them toys that not expand their skills, saying: "They busy themselves." Children learn playfully. In kindergartens there are not many toys to expand children's space approaching skills. But it would be very important at these ages. The lack of this skill will influence their orientation skills in places and can lead to learning difficulties.

CUBIC develops spaceview skills with combinatorical methods. The units can be disassembled or added suitable to the age group and level of difficulty. They can be used as seats as well.

Supervisor/Consultant: Sándor Csepregi, Gergely Nádas

___

NYME, Formatervezés szak, MA diploma projekt

Manapság léteznek olyan szülők, akik gyermeküket beültetik a számítógép elé vagy fejlesztésre nem alkalmas játékokat adnak a kezükbe, mondván, hogy „lefoglalják magukat”. A gyermek játékosan tanul. A térszemlélet fejlesztésére hiányos az eszközkészlet az óvodás korú gyermekekre nézve, holott fontos dolog lenne ennek fejlesztése már ebben a korban, ugyanis később ennek hiánya kihathat a tájékozódásra és tanulási problémákhoz is vezethet.

A CUBIC játékosan fejleszti a térszemléletet a kombinatorika módszerével. Az elemek szétszedhetők, bővíthetők korosztálynak és nehézségi szintnek megfelelően, ülő alkalmatosságként is használható.

Témavezető/konzulens: Csepregi Sándor, Nádas Gergely

___

Program Partners
Design Workshop
Kreatív Magazin
Gestalten
Skillshare