Compocity Green City System

Emese Pancsa
2019

Instagram
Behance
Email

Budapest Metropolitan University
Product Design, MA Graduation Project

We can reduce our ecological footprint in a playful way. The Compocity as an urban organic waste management system, using a smart bin and a related application, impersonates the urban green environment. Get in touch the flora of the area closest to you and give you an opportunity to think of organic waste as a resource that can support nature.

The urban green environment needs community contribution and activity to create sustainable cities in the future. We can learn by playing, initiating a positive competition and taking responsibility for our future.

The app provides the opportunity to support a green-minded lifestyle, while the bin supports the user. The inner structure makes the composting process easy. The key is based on the amount of waste thrown away because the user gets points based on the weight and it can be used in a playful way in cities which means our common future.

Consultant: Nándor Balvin DLA Habil
Photo: Emese Pancsa
Words: Emese Pancsa

Budapesti Metropolitan Egyetem
Formatervezés, MA diploma projekt

Játékos módon csökkenthetjük az ökológiai lábnyomunkat. A compocity, mint városi rendszer egy okoskuka és egy hozzá kapcsolódó applikáció segítségével megszemélyesíti a városi zöldkörnyezetet. Közelebb hozza hozzád a környék növényzetét és lehetőséget nyújt arra, hogy az organikus hulladékról a természetet támogató erőforrásként gondolkozz.

A városi zöldkörnyezetnek szüksége van egy alulról építkező közösségi hozzájárulásra, tevékenységre a jövő fenttartható városainak kialakításához. Játszva tanulhatunk, pozitív versenyhelyzetet kezdeményezhetünk és felelősséget vállalhatunk a jövőnk iránt.

Az applikáció lehetőséget nyújt egy zöldebb életforma mindennapi támogatásához, míg a kuka a felhasználót tehermentesíti. Belső szerkezete egyszerűsíti a komposztálás folyamatát. A kulcs a bedobott hulladék mennyisége, hiszen ezért kap a felhasználó pontokat, amelyeket játékos módon használhat fel a környezet gondozására. A közös jövőnkbe fektethetünk a segítségével.

Konzulens: Balvin Nándor DLA Habil
Fotó: Pancsa Emese
Szöveg: Pancsa Emese

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra