Cold War Educational App

Dorottya Perneczki, 2014, Hungary


English text coming soon.


Nyugat-Magyarországi Egyetem, Alkalmazott Művészeti Intézet, Tervezőgrafika szak, BA

___

Diplomamunkám egy tanulást segítő applikáció terve, ami a Hidegháború 45 évét dolgozza fel. Egy addig szokatlan minőségű háború, aminek korszakából gyökerező problémák sorait hallgatjuk még ma is a hírekben. Ahhoz, hogy ezeket megértsük, és azokért felelősséget érezzünk, elengedhetetlen a 2O. század második felének alaposabb ismerete. Munkám célja, hogy segítse a korszakban való tájékozódást, kiegészítésként motiváló erő tudjon lenni egy diák számára.

A sokak számára száraz történelmi eseményeket egy barátságosabb vizuális nyelvvel igyekeztem felruházni, a reszponzív alapú piktogramok megrajzolásakor a személyek jellemző vonásait megragadni; emblémák, zászlók stilizálásánál pedig, szín- és jelrendszerük felismerhetőségét meghagyni. Az eseményeket tematikailag kategóriákba osztottam, majd elhelyeztem őket egy 45 egységre osztott idővonalon. A nagyítható timeline piktogramjai animációkkal és egy-egy adott esemény további leírásával tud bővülni.

Témavezetők: Kassai Ferenc, Varga Tünde

___

Behance ›
Email ›
Issuu