'Bond Cloths' Photo Series

Petra Püspök
2016
Hungary

Email

METU, Photography, BA Graduation Project

My grandmother grew up in a farm, the first story - I display on my photos - I heard from her and this story was which started something in me, a process with a result I became curious as to whether other farms can be happen similar kind of problems. I heard strange, emotionless relations during my visits between parents and children, who still live on farms. Although my grandmother fled from the farm at the age of 16, I found many interesting and shocking stories. While taking photos I visited a lot of farms. Unfortunately my great-grandparents already died so they were unable to tell me their own stories.

However the the farm life apparently has not changed since then. Seemingly quiet, but there are many secrets hidden under the ground. In the photo series will be displayed four stories. A family tragedy is seen in the first story about parents who tried to hang their daughter due to her hidden pregnancy. The second story is about a physically and psychologically abused children. In the third story a religious fanatic mother who performs exorcism in order to his son be cleansed. In the fourth a young unmarried father who has difficulties and punishes his only child in different ways, because he is unable to resolve his problems alone without his child’s mother. My photos is based on four large family portrait, and a further 19 pieces of criminal detail photos, which are related to the stories described above.

Supervisor: Péter Pettendi Szabó

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Fotográfia szak, BA diploma projekt

Nagymamám tanyán nőtt fel, tőle hallottam az első történetet, ami elindított bennem egy folyamatot és emiatt kíváncsi lettem arra, hogy más tanyákon is történek-e hasonló konfliktusok. Furcsa, érzelmektől mentes kapcsolatokról hallottam a látogatásaim során a szülők és a gyermekeik között, akik még ma is tanyákon élnek. Bár a nagymamám tizenhat évesen elmenekült a tanyáról, számos érdekes és megdöbbentő történetet találtam.

A fotósorozat elkészülése közben több tanyát is felkerestem, sajnos a dédszüleim közül már senki sem él, ezért kevés kivétellel - ismeretlen emberek- kalauzoltak a tanyavilágban. A tanyasi életet körül lengi egyfajta misztérium. Ebben a kettős, szigorú de ugyanakkor emberséges világban nehéz kiigazodnia egy külső szemlélőnek, hiszen saját íratlan szabályrendszert hoztak létre az ott élő emberek. A tanyasi élet rejtett titkai, feledésbe merülnek az idő múlásával. Ami a tanyán történt, az a tanyán is marad.

A tanyasi élet semmit sem változott, napjainkban épp olyan sok a kegyetlenség mint évtizedekkel ezelőtt. A fotósorozatban négy történetet jelenítek meg. Az első történetben egy családi tragédia látható. Szülőkről, akik a tizenöt éves lányukat meg próbálták felakasztani, mert teherbe esett. A második történet a fizikailag és lelkileg bántalmazott gyerekekről szól. A harmadik történetben egy vallási fanatikus anyát láthatunk, aki ördögűzést hajt végre a fián, hogy megtisztuljon. A negyedik történetben egy fiát egyedül nevelő apa nehézségei láthatóak, aki különböző módon bünteti a gyermekét, mert nem bír egyedül vele, az édesanyja nélkül.

Fotósorozatommal az eltitkolt gonoszságokra, a történeteimben szereplő fiatalokra szeretném felhívni a figyelmet azokra, akik napjainkban egy-egy borzalmas gyermekkort szenvednek végig.

Témavezető: Pettendi Szabó Péter