English Language Book Design

Anna Farkas, 2013, Hungary


English text coming soon.


Ez a nyelvtankönyv abban különbözik a többitől, hogy a nyelvtant nem szabályok kusza halmazaként, hanem egységes egészként, rendszerként mutatja be, magyar nyelven. Az angol nyelvtan alapjai egy új megközelítésben. A könyv bemutatja, hogyan lehet szavakból nagyobb egységeket, végül mondatokat alkotni. A legfrissebb oxfordi referencianyelvtan alapján készült, és olyan tartalommal rendelkezik, amely magyar nyelven eddig soha nem jelent meg.

A könyv beválogatásra került a 2014-es Magyar Formatervezési Díj kiállítási anyagába.

Szerző: Pásztor Gergely
Fotó: Kaunitz Tamás

___

Facebook 
Behance 
Web