Amigdala Digital Landscapes

Márton Novák
2015
Hungary

Instagram
Behance
Email
 

MET, Photography, BA Graduation Project

In my work I am observating the processing mechanism of memory through myself. Memory has a very important role in our casual life, this is how we store informations,emotions, which are parts of our personality. Our past defines ourselves, the knowledge we aquired is what we use for make decisions or we connect to other people by them. My work contains computer-generated landscapes which are parts of a guided affective imagery sessions. I observate the symbol system of the memories and the subconsious through Hanscarl Leuner's therapy sessions.

Supervisor/Consultant: Barna Illés

___

MET, Fotográfia szak, BA diploma project

Amigdala: Agyunkban található neuronok egy csoportja, melynek elsődleges feladata emlékek és érzelmi reakciók feldolgozása és raktározása

Diplomasorozatomban az emlékek feldolgozásának rendszerét vizsgálom saját magamon keresztül. Az emlékezés fontos szerepet tölt be mindennapjainkban, hisz így tárolunk el információkat, érzéseket, melyek személyiségünk alapköveit képezik. Múltunk meghatároz bennünket, a megszerzett ismeretek birtokában hozzuk döntéseiket a hétköznapokban, általuk kapcsolódunk más emberekhez. Munkám digitálisan létrehozott tájképekből áll, melyek egy imaginatív pszichoterápia részeként a tudatalattinkban elraktározott emlékek és traumák megértését és feldolgozását segítik elő. Az ún. Leuner-képeken keresztül vizsgálom az emlékek és a tudatalatti szimbólumrendszerének összefüggéseit.

Témavezető/konzulens: Illés Barna

___

Program Partners
Design Workshop
Kreatív Magazin
Gestalten
Skillshare