Above - Below

Dalma Tamara Puskás
2015
Hungary

A szubjektív valóság a saját valóságunk, amit mi hiszünk és tapasztalunk. Csak a jelenünk létezik, minden, amit tapasztalunk, érzékelünk, gondolunk az a saját, szubjektív valóságunk része.

A 10 perc cselló című szkeccsfilmből Volker Schlöndorff: A megvilágosodás című filmje hatott rám, különösen azzal a mondattal, hogy megkülönböztetjük a múlt jelenét, a jelen jelenét és a jövő jelenét. Tehát mindig csak a jelent tudjuk tapasztalni és megélni szubjektív valóságunkként. Ez az egyetlen, amit átélünk, mégis egyszerre három különbözőt érzünk át lélekben: emlékezést, szemlélődést, várakozást. Mondhatjuk-e, hogy létezik a jelen, ha rögtön elvész a múltba?

A tapasztalás egy olyan folyamat, amit kisebb egységekre, vagyis tapasztalatokra tagolhatunk szét. Az objektum a tárgya, a szubjektum pedig az alanya, ezek együttes megléte szükséges a tapasztalat létrejöttéhez.

___

Behance ›
Email ›