Knap

Dóra Becker
Zsuzsa Somogyi
2019

Email

Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest
Product Design, MA Semester Project

The Information Age brings us closer to each other. We can always message to each other and keep in touch with them. But the constant texting is slowly taking the place of the simple, kind gestures and the human touch. So we can always be online and connected but in the end, it makes us a lot lonelier.

Knap not operates with text messages but with small touches. It has two components: the app and the interactive watch which can connect us with up to six people. If we draw the shape associated with our loved one to our watch, the other will feel a small caressing feeling around his/her wrist which is generated by haptic technology. The color which he/she set up as our indicator will light up on the watch, helping to identify the sender.

We can also set up emergency contacts. In case of emergency, the contacts will receive a notification through the app and the watch.

Consultant: Péter Vető
Photo: Dóra Becker, Zsuzsa Somogyi
Words: Dóra Becker, Zsuzsa Somogyi

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest
Terméktervezés, MA évközi projekt

Az információ kora közelebb hoz minket egymáshoz. Mindig elérhetjük a másikat, mindig hagyhatunk neki üzenetet. Ez azzal is jár, hogy ezeket az üzenetek veszik át a személyes érintkezések, gesztusok helyét, így bár mindig kapcsolatban maradunk, mégis sokszor vagyunk magányosak.

A Knap nem szöveges üzenetekkel, hanem apró érintések küldésével operál. Két részből áll: a telefonos applikációból és az interaktív órából, amivel egyszerre hat emberrel tudunk kapcsolatban lenni. Minden emberhez egy színt és egy formát társítunk. Ha az adott emberhez társított formát felrajzoljuk az óránkra, akkor ő egy kis körbefutó simítást fog érezni a csuklóján, amit haptikus rezgés segítségével érünk el. Hogy tudja, ki is küldte a simítást, az óra egy összefüggő körcsíkban felvillan, abban a színben, amit az adott ember hozzánk rendel.

Beállíthatunk emellett pánikkontaktokat is, így, ha valami baj érne minket, az ő órájuk és telefonjuk jelezni fogja számukra a segélykérést.

Konzulens: Vető Péter
Fotó: Becker Dóra, Somogyi Zsuzsa
Szöveg: Becker Dóra, Somogyi Zsuzsa

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

FLOD Wood Flask

Szabolcs Máté Máj
2018

Instagram
Behance
Email

Institute of Applied Arts, Sopron, Hungary
Product Design, BA Tender Project

This object is one used in everyday life: the wooden water bottle. These endlessly refilllable bottles have became more and more popular over the last few years, as they are replacing the rather wasteful plastic bottles environment friendly way. The list of wooden objests is neverending, they are much like the love customers have for them.

The flask's effect on the environment is infinitesimal, every part of it can be recycled or composted. Its capacity is an overage 0,5 litre. The leather elements used in the making of the item are recycled, put into place with environment friendly glue. The surface treatment is also done with environmentally sound material.

Consultants: János Polyák
Photo: Szabolcs Máté Máj
Words: Szabolcs Máté Máj

Alkalmazott Művészeti Intézet, Sopron
Terméktervezés, BA pályázati projekt

A tárgy, a mindennapi életben használható fa kulacs. A végtelenszer újra és újra tölthető kulacsok manapság a reneszánszukat élik és napról-napra egyre népszerűbbek, hiszen a rengeteg hulladékkal járó pet-palackokat váltja fel környezetbarát módon. A fa tárgyak listája véget nem érő, mindezek mellett rendkívül kedveltek a vásárlók körében.

A tárgy környezetre gyakorolt hatása elenyésző, minden eleme újrahasznosítható, vagy komposztálható. Űrmértéke az átlagos 0,5l. A tárgy bőr elemei szabászatból újrahasznosított darabok, amelyek környezetbarát ragasztással kerülnek felhelyezésre. A felületkezelés pedig szintén környezetbarát lakkal történik.

Konzulens: Polyák János
Fotó: Máj Szabolcs Máté
Szöveg: Máj Szabolcs Máté

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

Bond Flatpack Furniture

Borbála Pető
Vanessza Surányi
Gergő Csicsics
2018

Instagram
Behance
Email

Institute of Applied Arts, Sopron, Hungary
Product Design, Tender Project

BOND is a group of flatpack furniture. You don't need tools for the assembly, also the assembly colud be a meditative activity. There are many different types of binding, you can build your furniture in several ways. Each piece of furniture consists of only rope and CNC milled plywood parts. This project is the result of the INNOWOOD furniture workshop. Prototypes created in the workshop of University of Sopron.

Consultants: Balázs Lenkey, Péter György Horváth
Manufacturer: László Elek

Alkalmazott Művészeti Intézet, Sopron
Terméktervezés, pályázati projekt

A BOND egy lapraszerelt bútorcsalád, amelynek összeszereléséhez nincs szükség szerszámokra vagy hagyományos kötőelemekre. A sík rétegelt lemez elemek csak kötelekkel vannak rögzítve, tehát szerelés helyett kötözni kell. Ez egy meditatív tevékenység lehet a szerelés helyett, ami teret ad a kreativitásnak és a személyre szabhatóságnak. A bútorok esztétikája könnyen igazítható az egyes terekhez a választható színű kötelekkel, színfurnérokkal és dekorokkal. A Projekt a Soproni Egyetemen megrendezett INNOWOOD workshop keretein belül született.

Konzulensek: Lenkey Balázs, Horváth Péter György
Kivitelező: Elek László

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

Future Now Conference Identity

Klaudia Juhász
Júlia Pothárn
2018

Email

Hungarian University of Fine Arts, Budapest
Graphic Design, Tender Project

The Cultural Foundation of Hungarian Design and the Hungarian Design Council have held a Design Conference on 28th September, 2018 within the Budapest Design Week. To prepare the event, they invited application of visual branding to design the logo and identity of the conference, which on we took the first place.

In the emblem we have tried to visualize the temporary and extensity of the the improvement of technique and technology refering to the technological systems of futural design. The main point of our message is mediated by the improvement of unique, parallel and futural way of pictural visualization. These diagonally composed timelines show the NOW, a common snapshot in the present, where we meet, watch around to be filled up and inspire each other to continue the rush with new impulse. The sign on it's own is an "impossible/infinite" illustration bases on a spatial illusion, which suggest the infinity of time. Apropos of the theme, we have been inspired by the "impossible" illustrations of Escher and Vasarely. Its message: the impossible is possible too, there is no inability to the future.

The graphical formation of the embleme is build by the contrast of black and white colours, because with these we were able to emphasize the breeziness of the form. The puritan appearance of the usage of colours explains that the conference takes place in a determinative styled historical location. The effect of the reflected surface opens a new dimension. The perception of the illustration which approaches to the minimal design carry value stability and viridity in the same time.

The conference was popular, some hundred professional people assembled together in the Makovecz Room of Vigadó of Budapest on 28th September, 2018.

Consultant: Ágnes Rozmann
Photo: Klaudia Juhász, Júlia Pothárn
Words: Klaudia Juhász, Júlia Pothárn

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
Tervezőgrafika szak, pályázati projekt

A Magyar Design Kulturális Alapítvány és a Magyar Formatervezési Tanács 2018 szeptember 28-án, a Design Hét keretében Design Konferenciát rendezett. Az esemény előkészítéséhez vizuális arculattervezési pályázatot írtak ki a konferencia logójának és arculati elemeinek megtervezésére, melyen I. helyezést értünk el. 

Az emblémában a technika és technológia fejlődésének időbeliségét és térbeliségét próbáltuk megjeleníteni, utalva a formatervezés jövőbeli lehetőségeit meghatározó technológiai rendszerekre. Mondanivalónk lényegét a fejlődés egyedi, egymással párhuzamos, jövőbe tartó útjainak képi megjelenítése közvetíti. Ezeken az átlósan komponált idővonalakon merevedik ki a MOST, egy közös pillanatkép a jelenben, ahol találkozunk, körbetekintünk, hogy feltöltődve, egymást inspirálva új lendülettel tudjuk folytatni a száguldást. Maga a jel egy térbeli illúzión alapuló „lehetetlen/végtelen” ábra, mely az idő végtelenségét sugallja. A téma kapcsán Escher és Vasarely „lehetetlen” ábrái inspiráltak minket. Üzenete: a lehetetlen is lehetséges, nincs képtelenség a jövőre nézve...

Az embléma grafikai kialakítását a fekete és fehér színek kontrasztosságára építettük, amellyel hangsúlyozni tudtuk a forma lendületességét. A színhasználat puritán megjelenését magyarázza, hogy a konferencia egy meghatározó stílusú történelmi helyszínen került megrendezésre, a Pesti Vigadóban. Az ábrázolás minimál design-hoz közelítő felfogása egyszerre hordoz értékállóságot és frissességet.

A Design Konferencia nagy érdeklődésnek örvendett, mintegy száz szakmabeli gyűlt össze 2018. szeptember 28-án a Pesti Vigadó Makovecz termében.

Témavezetők: Rozmann Ágnes
Szöveg: Juhász Klaudia, Pothárn Júlia
Fotós: Juhász Klaudia, Pothárn Júlia

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

COBWEB 3D-printed Joint

Fülöp Benjamin Bechtold
2018

Behance
Email

Institute of Applied Arts, Sopron, Hungary
Product Design, Semester Project

’COBWEB’, web of a spider is something what people usually do not want to see in a corner. However, I let appear these spider-web in a corner of a table. The cobweb is quite a stable and strong system, without that contains just a bit of surplus substance.

During the process of designing the COBWEB 3d-printed joint the most important point was using less substance without give less durability and stability. Amount of substance is very important in case of deigning of a 3d-printed object, because due to amount of substance increase the price of producing too. Moreover, the web of a spider is a beautiful work of art, using as a sample of a design product was an interesting challenge.

Supervisor: Sándor Csepregi
Consultant: Gergely Nádas
Words: Fülöp Benjamin Bechtold

Alkalmazott Művészeti Intézet, Sopron
Terméktervezés, évközi projekt

A COBWEB az angol nyelvben pókhálót jelent. Az emberek nagy része ugyan nem kedveli a sarkokban megjelenő pókhálókat én mégis engedtem, hogy egy asztal négy sarkán megjelenjen. A pókháló egy nagyon stabil és erős rendszer, ugyanakkor nincs benne egyetlen gramm felesleges anyag sem.

A COBWEB 3d-nyomtatott csomópont tervezésekor a fő szempont a lehető legkevesebb anyag felhasználása volt a tartósság és stabilitás csökkenése nélkül. A felhasznált anyag egy 3d-nyomtatott tárgy esetében nagyon fontos szempont, hiszen az anyagmennyiség függvényében nő az előállítási költség is. Emellett nem elhanyagolható a nyolclábúak által szőtt háló esztétikuma sem, ennek átültetése egy tárgyba izgalmas formai játék.

Témavezető: Csepregi Sándor
Konzulens: Nádas Gergely

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

Morzsák Cookbook for Children

Kitti Németh
2018

Email

Institute of Applied Arts, Sopron, Hungary
Graphic Design, BA Graduation Project

My degree work was designing a cookbook for children. My book is for kids who are moving safely in the kitchen, but they may require some help from their parents. When i designed Crumbs the primary consideration was to not teach to cook children, but to make them feel good about cooking. In the book, I didn’t illustrate the finished dishes, I illustrated the cooking process because the prosess is more fun and entertaining for them.

In the colors of the illustrations it was also important to be playful and cheerful, so I chose a very happy and eye-catching combination of neon pink and blue. The book was made with risography, and it has open chest binding and hard cover because I wanted to look different from other books on bookstores' shelves and make it easy to open the book when it is in use. I made the calligraphies for the name of the recipes and the title of the book.

Supervisor: Márton Juhász
Photo: Bendegúz Csizmadia
Words: Kitti Németh

Alkalmazott Művészeti Intézet, Sopron
Tervezőgrafika, BA diploma projekt

A diplomamunkám egy gyerekeknek szóló szakácskönyv tervezése volt. A könyvem azon gyerekek számára készült akik már biztonsággal mozognak a konyhában, de előfordulhat hogy némi segítséget igényelnek a szüleiktől. A Morzsák megtervezésekor az elsőszámú szempont az volt, hogy nem főzni szeretném megtanítani a gyerekeket, hanem a kedvüket szeretném meghozni a főzéshez. A könyvben nem az elkészült ételeket, hanem az elkészítési folyamatot illusztráltam azért, hogy még játékosabbá és szórakoztatóbbá tegyem a főzést számukra.

Az illusztrációk színeinél szintén fontos volt, hogy játékos és vidám legyen, ezért egy nagyon boldog és figyelemfelhívó kombinációt választottam, a neon rózsaszínt és a kéket. A könyvet rizográfiai eljárással készítettem el, kötését illetőn pedig nyitott gerinces és keménytáblás lett, mivel szerettem volna, hogy kitűnjön a könyvesboltok polcain, valamint hogy a használatkor ne okozzon nehézséget a könyv kinyitása. A receptek neveit, valamint a könyv címét én kalligrafáltam meg.

Témavezető: Juhász Márton
Fotó: Csizmadia Bendegúz
Szöveg: Németh Kitti

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

Memoblue Memory Game

Júlia Nizák
2019

Instagram
Behance
Email

Hungarian University of Fine Arts, Budapest
Graphic Design, Graduation Project

My diploma work is a memory game for adults using patterns of the blue dyeing techniques. Saving the tradition of Hungarian folk culture, pouring it into today’s form. My aim with this memory game is to stimulate memory activity related to visual perception.

32 cards, laser-cut plywood with with engraving and printed - laminated vinyl surface. As a secondary function, the players can use the cards as coasters. The cards come in a stylish box with magnetic closure.

Supervisors: Tamás Felsmann, Attila Auth
Photo: Júlia Nizák
Words: Júlia Nizák

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
Tervezőgrafika szak, diploma projekt

Diplomamunkám egy felnőtteknek készült memóriajáték a kékfestés technikájában használt minták felhasználásával. A magyar népművészeti hagyomány részét képező kékfestés mintakincsének gyűjteménye és grafikai újra értelmezése. A népi kultúra hagyományának megőrzése, mai formába öntve. 

Célom a memóriajáték által, a vizuális észleléshez kötött emlékezeti tevékenység fejlesztése. 32 db kártya, rétegelt lemez lézervágással és gravírozással, nyomtatott – kasírozott vinyl felülettel. A kártyák másodlagos funkciója, hogy a játszó asztaltársaság poháralátétként is használhatja a paklit. A kártyák egy mágneses záródású elegáns dobozban kapnak helyet.

A logó megtervezésénél azokat a motívumokat választottam ki, amelyek a leggyakrabban szerepelnek az általam felhasznált mintakincsben. A két különböző stílusú tipográfia kiegészíti egymást: a nagy arányú vékony-vastag vonalvastagság váltakozása, jól asszociálható a kékfestő minták hasonló vonalvastagság különbségeire. Ehhez a karakteres fonthoz kiegészítésként egy geometrikus fontot párosítottam.

Témavezetők: Felsmann Tamás, Auth Attila
Szöveg: Nizák Júlia
Fotós: Nizák Júlia

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

Babra

Petra Kónyi-Kiss
2019

Instagram
Behance
Email

Institute of Applied Arts, Sopron, Hungary
Product Design, BA Graduation Project

The topic of my work is exploring an area by which the alpha generation is directly affected. Small children have to develop the best possible fine motor skills so that they can start school years well prepared. It is of utmost importance to develop the right coordination of fine motor movements of the hands still in pre-school years.

By using the toy design by myself, the movements of little fingers develop with the child totally unaware of it, just enjoying the play. Babra boosts imagination, improves hand-eye coordination and fine motor skills, and even helps children develop reasoning skills and problem-solving.

Supervisor: András Gosztom
Consultant: Bence Horváth
Photo: Vivien Szűcs
Words: Petra Kónyi-Kiss

Alkalmazott Művészeti Intézet, Sopron
Formatervezés, BA diploma projekt

Diplomamunkám témája egy olyan területet vizsgál, amely napjainkban az alfa generáció tagjait közvetlenül érinti. Ahhoz, hogy egy gyermek felkészülten kezdhesse meg iskolás éveit lényegi szerepe van, hogy még óvodás korban kialakuljon a kézi finommozgások megfelelő koordinációja.

A Babra használatával a gyerkőc ujjacskáinak apró mozdulatai úgy fejlődnek, hogy a pici erről mit sem sejtve a játék örömét élvezi. Végeredményben egy olyan játék született ahol a cél egy konstrukciós szerkezetet felépítése. az egymáson egyensúlyozó pálcákból, miközben figyelünk az illesztések színére és a hornyok szögére.

Témavezető: Gosztom András
Konzulens: Horváth Bence
Fotó: Szűcs Vivien
Szöveg: Kónyi-Kiss Petra

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

MATV 2018

Gergő Csicsics
2018

Instagram
Behance
Email

Institute of Applied Arts, Sopron, Hungary
Product Design, Client Project

Magyar Asztalos is a hungarian wood industry magazine. They organize a student competition for high scool carpenter students every year. In 2018, I was commissioned to design the furniture, what the school teams manufacture in the competition. It was an interesting challenge to design furniture to measure carpenter skills.

Usually I pursue simplicity in technical and aesthetic aspect, but now tried to create a techically challenging, yet simple looking piece. The body of the nightstand and the inner parts of the drawer made by pine, the drawer front and the legs are made by oak. Every school has one or more, three member team, every team has 10 hour to complete the task. This year 15 teams competed. The sample piece made by Árkossy Bútor.

Consultants: Norbert Tóth, József Szili, Pál Baranyai
Sample product manufacture: Árkossy Bútor
Photo: Anna Bognár - X-meditor Kft., Gergő Csicsics
Words: Gergő Csicsics

Alkalmazott Művészeti Intézet, Sopron
Terméktervezés, ügyfél projekt

A MATV a magyar asztalos tanulmányi verseny rövidítése, a Magyar Asztalos magazin évente megrendezi a versenyt ahol az asztalos tanulók mérhetik össze a tudásukat. A háromfős csapatoknak 10 óra állt rendelkezésükre a bútor elkészítésére, a helyszínen biztosított anyagokból és szerszámokkal. A 2018-as versenyen elkészítendő bútort én tervezhettem meg.

A feladatom egy olyan bútor tervezése volt, amin fel lehet mérni a középiskolás asztalos tanulók szakmai tudását. Számomra szempont volt, hogy egy egyszerű kinézetű esztétikus bútor szülessen. Egy lábakon álló, fiókos éjjeliszekrényt terveztem, a korpusz és a fiók belseje borovi fenyőből, a fiók frontja és a lábak tömör tölgyből készült. A fenyő elemek (kivéve a fiók) fehér pigmenttel kevert olajos, a tölgy lábszerkezet és a front natúr olajos felületkezelést kaptak. A kihívást a változatos csapolások, a vasalat nélküli fiók pontos illesztése és a lábszerkezet billegés mentes elkészítése jelentik.

Konzulensek: Tóth Norbert, Szili József, Baranyai Pál
Mintadarab gyártó: Árkossy Bútor
Fotók: Bognár Anna - X-meditor Kft., Csicsics Gergő
Szöveg: Csicsics Gergő

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra

 
 

Nexus Collection

Gerda Baranyai
2018

Instagram
Behance
Email

Budapest Metropolitan University
Fashion Design, BA Graduation Project

Mobility and pairing various pieces of clothing got one of the major roles in my collection. I am using two innovative screen printing ink: thermal, and moisture-sensitive ones. (Both are sensitive for these external environmental factors, for which they become transparent.)

I have put great emphasis on the functional metal accessories as well, for example: buckle, zip fastener. All these were inspired by a video, which is about an installation featuring mimics on antique greek sculptures by modern video technology. Thereby, these objects become alive. I wanted to achieve the same, by using these kinds of inks, so with an external impact, the object comes to life.

Supervisor and consultant: Adél Kovács, Zsófia Rákhely
Photo: Ádám Földi
Model: Emma Muszela - Vm Model
Make-up: Tavaszka Batta
Words: Baranyai Gerda

Budapesti Metropolitan Egyetem
Divattervezés, BA diploma projekt

A diploma kollekciómban az egyik fő szerepet a mobilitás és a különféle ruhadarabok társítása kapta. Emellett két innovatív szitafestéket is használok: hőre, illetve nedvességre reagáló szitafestéket. (Mindkettő, ezekre a külső környezeti hatásokra reagálva átlátszóvá válnak.)

Nagy hangsúlyt kapnak még a funkcióval ellátott fém kiegészítők: csat, húzózár. Mindezt egy videó inspirálta, amelyben egy installáció látható, ahol ókori szobrokra, modern videótechnológiával mimikát vetítettek. Ezáltal az élettelen tárgyak élővé válnak. Ezekkel az innovatív festékekkel én is azt szerettem volna elérni, hogy egy élettelen dolog külső behatásra élővé váljon.

Témavezető és konzulens: Kovács Adél, Rákhely Zsófia
Fotó: Földi Ádám
Model: Muszela Emma - Vm Model
Smink: Batta Tavaszka
Szöveg: Baranyai Gerda

___

A projekt az NKA támogatásával került bemutatásra